PREDSTAVNICI CARITASA IZ HRVATSKE SUDJELOVALI NA EDUKACIJI U BUGARSKOJ

20.3.2024. Slika: PREDSTAVNICI CARITASA IZ HRVATSKE SUDJELOVALI NA EDUKACIJI U BUGARSKOJ

Zahvaljujući podršci Hrvatskog Caritasa, predstavnici nadbiskupijskih caritasa iz Hrvatske sudjelovali su od 11. do 15. ožujka u Velikom Tarnovu u Bugarskoj na edukaciji o „case mamagementu“ te psihološkoj prvoj pomoći koju je organizirao Catholic Relief Service (CRS).


Uz Caritasove zaposlenike iz Bugarske na edukaciji je sudjelovala Mejrema Lujinović, socijalna radnica u socijalnoj službi Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, te predstavnici Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije i Caritasa Riječke nadbiskupije.

Voditeljica programa bila je Melissa Tucker, globalna tehnička savjetnica CRS-a. U tri dana program je obuhvaćao edukaciju o case managmentu (koraci u procesu upravljanja slučajem, principi rada, stavljanje korisnika u središte, uloge i odgovornosti, komunikacija s korisnikom te podrška i pomoć pomagača samom sebi).

U sklopu treninga obrađena je i tema primarne psihosocijalne podrške u slučaju traume/krize u interakciji s korisnikom koja je obuhvatila načela provedbe potpore, rada s korisnicima, mjesta pružanja psihosocijalne podrške te brige o sebi i timu.

Za vrijeme boravka u Bugarskoj predstavnici nadbiskupijskih caritasa iz Hrvatske posjetili su Caritas Sofia i njihov Career Centar u kojem su razmijenili međusobna iskustva u radu.