Služba za župne caritase

Slika: Služba za župne caritase


Osoba za kontakt:
Davor Zeko, voditelj
Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Babonićeva 121, Zagreb
E - zupni.caritasi@czn.hr
M - 098 40 89 76

Radno vrijeme za stranke:
od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 15:00 sati


-

Župni caritas, kao župna pastoralna aktivnost, povezuje ljude koji svoje slobodno vrijeme i sposobnosti koriste na način da dragovoljno pomažu bližnje u potrebi i one koji su spremni svoja dobra i usluge staviti na raspolaganje bližnjem u potrebi.

Volonteri župnog caritasa svoje djelovanje temelje na evanđelju i vjeri u Boga po kojima je svaki čovjek slika Božja, te kao takav ima nepovredivo dostojanstvo. Karitativno djelovanje vjernika proizlazi iz sakramentalnog života a na poseban način iz slavljenja euharistije.

Prema Pravilniku o radu župnih caritasa Zagrebačke nadbiskupije, svaka župa treba imati organizirani župni caritas (vidi: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije, 6/2002, str. 272).

Služba  župnih caritasa za glavni cilj ima organizirano karitativno djelovanje, a radu župnih cariatsa pruža potporu  organiziranjem i provođenjem temeljnih i specifičnih edukacija za voditelje i volontere župnih caritasa, redovitim zajedničkim sastancima, duhovnim vježbama i hodočašćima, pružanjem materijalne i logističke potpore, savjetovanjem, redovitim kontaktima i posjetima župama te provođenjem i koordinacijom zajedničkih poduhvata.