Karitativni rad

Socijalna služba

Babonićeva 121, Zagreb Voditeljica službe: Ana Juratovac, soc. radnica Rad sa strankama: ponedjeljkom i srijedom od 9:00 do 12:00 sati; četvrtkom od 14:00 do 17:00 sati

Podjela materijalne pomoći

Aktivnosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u sklopu prikupljanja i pružanja materijalne pomoći odvijaju se kontinuirano tijekom cijele kalendarske godine. Stalno prikupljanje i pružanje pomoći organizira se u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih pojedinca, obitelji i članova šire zajednice / skupina korisnika, zadovoljavanja njihovih potreba za prehranom i odjećom, higijenskih potrepštinama, drvima za ogrjev, školskim priborom, namještajem, bolesničkim krevetima i drugim pomagalima, pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti.

Smještaj roditelja djece na liječenju u Zagrebu

Slika: Smještaj roditelja djece na liječenju u Zagrebu

Caritas se već desetljećima u okviru svojih djelatnosti brine o smještaju socijalno ugroženih obitelji s područja cijele Hrvatske tijekom liječenja njih samih ili njihove djece. Riječ je uglavnom o izrazito siromašnim ljudima koji nerijetko i posljednji novčić daju za liječenje djeteta te im je jedina mogućnost kako bi bili uz dijete da se obrate Caritasu.

Obiteljsko savjetovalište

Slika: Obiteljsko savjetovalište

Obiteljsko savjetovalište namijenjeno je osobama koje imaju osobnih, bračnih ili obiteljskih poteškoća, probleme u odnosu s drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoća, a žele ih riješiti uz stručnu pomoć. Drugim riječima, savjetovalište je namijenjeno obiteljima i pojedincima koji se nalaze u krizama i poteškoćama života.