Karitativni rad

Socijalna služba

Babonićeva 121, Zagreb Voditeljica službe: Ana Juratovac, soc. radnica Rad sa strankama: ponedjeljkom i srijedom od 9:00 do 12:00 sati; četvrtkom od 14:00 do 17:00 sati

Podjela materijalne pomoći

Aktivnosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u sklopu prikupljanja i pružanja materijalne pomoći odvijaju se kontinuirano tijekom cijele kalendarske godine. Stalno prikupljanje i pružanje pomoći organizira se u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih pojedinca, obitelji i članova šire zajednice / skupina korisnika, zadovoljavanja njihovih potreba za prehranom i odjećom, higijenskih potrepštinama, drvima za ogrjev, školskim priborom, namještajem, bolesničkim krevetima i drugim pomagalima, pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti.

Smještaj roditelja djece na liječenju u Zagrebu

Caritas se već desetljećima u okviru svojih djelatnosti brine o smještaju socijalno ugroženih obitelji s područja cijele Hrvatske tijekom liječenja njih samih ili njihove djece. Riječ je uglavnom o izrazito siromašnim ljudima koji nerijetko i posljednji novčić daju za liječenje djeteta te im je jedina mogućnost kako bi bili uz dijete da se obrate Caritasu.

Obiteljsko savjetovalište

Obiteljsko savjetovalište namijenjeno je osobama koje imaju osobnih, bračnih ili obiteljskih poteškoća, probleme u odnosu s drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoća, a žele ih riješiti uz stručnu pomoć. Drugim riječima, savjetovalište je namijenjeno obiteljima i pojedincima koji se nalaze u krizama i poteškoćama života.