PROJEKT "NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE ZA SOCIJALNU SAMOPOSLUGU TE INVALIDSKIH KOLICA I TOALETNIH STOLACA ZA POSUDIONICU ORTOPEDSKIH POMAGALA"

Slika: PROJEKT NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE ZA SOCIJALNU SAMOPOSLUGU TE INVALIDSKIH KOLICA I TOALETNIH STOLACA ZA POSUDIONICU ORTOPEDSKIH POMAGALA


Izvor financiranja: Hrvatski Caritas

Naziv Poziva: 
Poziv za raspodjelu imovinskih dobara u 2023. i 2024. godini, ostvarenih temeljem Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

Naziv projekta: 
NABAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE ZA SOCIJALNU SAMOPOSLUGU TE INVALIDSKIH KOLICA I TOALETNIH STOLACA ZA POSUDIONICU ORTOPEDSKIH POMAGALA

Nositelj projekta: 
Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Vrijeme provedbe projekta: 1. 1. 2024. – 31. 12. 2024.

O projektu: 
Svrha projekta je osigurati pomoć u higijenskim potrepštinama za redovite korisnike Caritasove socijalne samoposluge i obitelji koje se jave za jednokratnu pomoć. Posudbom invalidskih kolica i toaletnih stolaca osigurava se kvalitetniji i dostojanstveniji život bolesnih osoba u vlastitom domu, pomažući članovima njihovih kućanstava u skrbi i njezi.

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hrTijek projektnih aktivnosti:

...


Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost
Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.