Socijalna služba

Babonićeva 121, Zagreb
Voditeljica službe: Ana Juratovac, soc. radnica
Rad sa strankama: ponedjeljkom i srijedom od 9:00 do 12:00 sati;
četvrtkom od 14:00 do 17:00 sati


     T - 01 / 48 12 473
     F - 01 / 48 52 864

     E - socijalna.sluzba1@czn.hr
     M - 098 40 85 36

     E - socijalna.sluzba2@czn.hr
     M - 098 98 40 592

     E - socijalna.sluzba3@czn.hr


Djelovanje socijalne službe temelji se na podmirivanju različitih potreba pojedinaca i obitelji vezanih uz aktualne probleme u društvu kao što su: poremećeni sustav vrijednosti, siromaštvo, nezaposlenost, bolest, invalidnost, neriješeno stambeno pitanje, nasilje u obitelji, osamljenost i sl. Radom na spomenutim problemima među ostalim se doprinosi i smanjivanju socijalne isključenosti pojedinaca i obitelji što generira niz problema za čije je rješavanje potreban timski i multidisciplinarni pristup.

Sukladno navedenom, socijalna je služba orijentirana utvrđivanju konkretnih potreba korisnika a koje se provodi putem razgovora i/ili terenskog posjeta te nadopuni podataka o socijalnom statusu korisnika u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, župama i drugim institucijama, nakon čega se na temelju stručne procjene donose odluke o daljnjem postupanju. Najčešće je tražena pomoć u hrani, odjeći i obući, higijenskim potrepštinama, drvima za ogrjev, namještaju, ortopedskim pomagalima, građevinskom materijalu te novčana pomoć radi podmirivanja troškova režija, nabave lijekova koji nisu plaćeni preko HZZO-a, za troškove školovanja djece, itd. U skladu s potrebama pruža se i odgovarajuća savjetodavna pomoć te pomoć u organiziranju smještaja u različite ustanove unutar i izvan Caritasa.

U postupku rješavanja nastoji se što više surađivati sa svim relevantnim čimbenicima kako bi pružena usluga bila što kvalitetnija. Tako postoji razvijena suradnja s centrima za socijalnu skrb, domovima i drugim državnim institucijama, Hrvatskim Caritasom, župnim caritasima, različitim udrugama. Na ovaj se način konkretno želi pridonijeti istinskoj provedbi principa supsidijarnosti kroz aktivnu uključenost cjelokupnog okruženja u kojem živi pojedinac/obitelj.

Jedan od temeljnih ciljeva rada socijalne službe usmjeren je na uključivanje korisnika kako bi se izbjegla njihova pasivizacija i razvijanje određene ovisnosti o uslugama koje se pružaju unutar CZN-a i drugih institucija te potaklo odgovorno sudjelovanje u rješavanju osobnih životnih poteškoća.

Sve navedene aktivnosti uvelike se realiziraju i zahvaljujući angažmanu niza volontera različitih struka, dobi i mogućnosti za ovakvu vrstu osobnog djelovanja što također doprinosi kvaliteti pruženih usluga, a koordiniraju se iz već spomenute socijalne službe.


POSUDBA BOLESNIČKIH KREVETA I INVALIDSKIH POMAGALA

Slika: POSUDBA BOLESNIČKIH KREVETA I INVALIDSKIH POMAGALA

Caritas Zagrebačke nadbiskupije dugi niz godina obiteljima s bolesnim članovima pomaže posudbom bolesničkih kreveta, pelena za odrasle, invalidskih kolica i drugih pomagala.