PROJEKT "POMOĆ U PREHRANI RANJIVIH SKUPINA - KORISNIKA CARITASOVIH DOMOVA"

Slika: PROJEKT POMOĆ U PREHRANI RANJIVIH SKUPINA - KORISNIKA CARITASOVIH DOMOVA


Izvor financiranja: Hrvatski Caritas

Naziv Poziva: 
Poziv za raspodjelu imovinskih dobara u 2023. i 2024. godini, ostvarenih temeljem Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

Naziv projekta: 
POMOĆ U PREHRANI RANJIVIH SKUPINA - KORISNIKA CARITASOVIH DOMOVA

Nositelj projekta: 
Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Vrijeme provedbe projekta: 
1. 1. 2024. – 31. 12. 2024.

O projektu: 
Uz financijsku podršku Hrvatskog Caritasa, osiguravaju se kvalitetni i zdravi obroci za korisnike smještene u Caritasove domove. U pripremi hrane Caritas se vodi propisanim standardima, normativima te preporukama kako bi se zadovoljila prava djeteta na pravilnu prehranu. Pomno planiranim jelovnicima s pažljivo probranim i kvalitetnim namirnicama, preveniramo pojavu poremećaja u prehrani (npr. pretilost koja je u porastu među djecom) te pozitivno utječemo na prehrambene navike korisnika.

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hrTijek projektnih aktivnosti:

...


Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost
Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.