Usluge socijalne skrbi

Stambena zajednica za osobe s invaliditetom

Slika: Stambena zajednica za osobe s invaliditetom

U Caritasovoj stambenoj zajednici pruža se usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za odrasle osobe s invaliditetom. Korisnici pravo na uslugu ostvaruju rješenjem centra za socijalnu skrb. Kuća je započela s radom u studenom 2021. godine. Kapacitet kuće je 8 korisnika i trenutno je popunjen.

Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi

Slika: Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi

»Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku« nova je socijalna usluga koju Caritas pruža od 1. rujna 2023. u svom objektu na lokaciji Selska cesta 165 /1. kat. u sklopu mreže usluga potpisanih s nadležnim Ministarstvom. Usluga je namijenjena djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, nakon čega imaju priliku svoj proces pripreme za osamostaljenje nastaviti u organiziranom stanovanju uz povremenu podršku. Korisnici pravo na uslugu ostvaruju rješenjem zavoda za socijalni rad, a kapacitet u organiziranom stanovanju je 8 korisnika. Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku izvaninstitucionalni je oblik skrbi u kojem je odgoj i život stručno utemeljen na pedagoškoj teoriji i praksi, doživljajnoj pedagogiji te ima obiteljsko ozračje. Isto podrazumijeva aktivno učešće korisnika u aktivnostima zajedničkog života s ciljem učenja životnih vještina i odgovornosti za daljnji život.

Organizirano stanovanje uz povremenu podršku za djecu iz alternativne skrbi

Slika: Organizirano stanovanje uz povremenu podršku za djecu iz alternativne skrbi

»Organizirano stanovanje uz povremenu podršku« nova je socijalna usluga koju Caritas pruža od 1. rujna 2023. u svom objektu na lokaciji Selska cesta 165 / 2. kat, a u sklopu mreže usluga potpisanih s nadležnim Ministarstvom. Usluga je namijenjena punoljetnim korisnicima, koji su kao djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi do svoje osamnaeste godine odrastala u sustavu alternativne skrbi. Korisnici pravo na uslugu ostvaruju rješenjem zavoda za socijalni rad, a kapacitet u organiziranom stanovanju je 8 korisnika. Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku izvaninstitucionalni je oblik skrbi u kojem je odgoj i život stručno utemeljen na pedagoškoj teoriji i praksi, doživljajnoj pedagogiji te ima obiteljsko ozračje. Isto podrazumijeva aktivno učešće korisnika u aktivnostima zajedničkog života s ciljem učenja životnih vještina i odgovornosti za daljnji život.

Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

CZN pruža uslugu smještaja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u dva objekta na različitim lokacijama (Savica Šanci i Vugrovec).

Kuća za žrtve obiteljskog nasilja

Kuća za žrtve obiteljskog nasilja pruža smještaj u kriznim situacijama ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji. Kapacitet kuće namijenjen je za smještaj 19 korisnika.

Prihvatilište za beskućnike

Prihvatilište pruža beskućnicima uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama. Usluga je dostupna beskućnicima s područja cijele Republike Hrvatske koji zatraže smještaj posredovanjem nadležnog Centra za socijalnu skrb do popunjenosti kapaciteta Kuće. Privremeni smještaj može trajati najdulje do šest mjeseci, iznimno do godinu dana.