Organizirano stanovanje uz povremenu podršku za djecu iz alternativne skrbi

Slika: Organizirano stanovanje uz povremenu podršku za djecu iz alternativne skrbi

»Organizirano stanovanje uz povremenu podršku« nova je socijalna usluga koju Caritas pruža od 1. rujna 2023. u svom objektu na lokaciji Selska cesta 165 / 2. kat, a u sklopu mreže usluga potpisanih s nadležnim Ministarstvom.

Usluga je namijenjena punoljetnim korisnicima, koji su kao djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi do svoje osamnaeste godine odrastala u sustavu alternativne skrbi.

Korisnici pravo na uslugu ostvaruju rješenjem zavoda za socijalni rad, a kapacitet u organiziranom stanovanju je 8 korisnika.

Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku izvaninstitucionalni je oblik skrbi u kojem je odgoj i život stručno utemeljen na pedagoškoj teoriji i praksi, doživljajnoj pedagogiji te ima obiteljsko ozračje. Isto podrazumijeva aktivno učešće korisnika u aktivnostima zajedničkog života s ciljem učenja životnih vještina i odgovornosti za daljnji život.


U obliku organiziranog stanovanja uz povremenu podršku, korisnici nalaze daljnju podršku u prvim koracima izlaska na tržište rada, traženju posla i opstanka u njemu ili daljnjem obrazovanju, uz najveći stupanj samostalnosti i odgovornosti pripremaju se za konačan iskorak u najčešće podstanarski život.

Struka je davno prepoznala, da je trenutak po punoljetnosti i završetku srednjoškolskog obrazovanja, kada korisnik napušta dom u kojem je smješten, kritičan trenutak koji budi njihove najveće strahove. Usluga smještaja u nedovoljnoj mjeri uspijeva razviti potrebne životne vještine te su djeca po izlasku iz domova često nespremna za sve što ih čeka u »vanjskom svijetu« i neuspješnog uključivanja u samostalni život.

Rad u manjoj skupini uz povremenu podršku, savjetovanje, poticaj, nadzor i osnaživanje, najprimjereniji je oblik pripreme koji slijedi njihove individualne potrebe.

Kontakt mob. 099/620-3440; 099/2391-611
E-mail: osmladi@czn.hr


Uplate iz Hrvatske

Privredna banka IBAN HR 142340 0091 1103 43166
Zagrebačka banka IBAN HR 182360 0001 1013 40277
Poziv na broj 02500

Uplate iz inozemstva

SWIFT PBZG HR2X, IBAN HR 142340 0091 1103 43166
SWIFT ZABA HR2X, IBAN HR 182360 0001 1013 40277
Poziv na broj 02500