PROJEKT "SUFINANCIRANJE ENERGENATA ZA RANJIVE SKUPINE"

Slika: PROJEKT SUFINANCIRANJE ENERGENATA ZA RANJIVE SKUPINE


Izvor financiranja: Hrvatski Caritas

Naziv Poziva: 
Poziv za raspodjelu imovinskih dobara u 2023. i 2024. godini, ostvarenih temeljem Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

Naziv projekta: 
SUFINANCIRANJE ENERGENATA ZA RANJIVE SKUPINE

Nositelj projekta: 
Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Vrijeme provedbe projekta: 
1. 1. 2024. – 31. 12. 2024.

O projektu: 
Caritasova Kuća za smještaj djece i mladih s tjelesnim i mentalnim oštećenjem „Bl. Alojzije Stepinac“ (Dom Brezovica) pruža uslugu smještaja za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom. Hrvatski Caritas ovim projektom pomaže u podmirivanju troškova energenata kako bi se osiguralo kontinuirano kvalitetno pružanje usluga u ovoj ustanovi za ranjivu skupinu korisnika.

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hrTijek projektnih aktivnosti:

...


Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost
Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.