Projekti

PROJEKT »CARITAS - NE RIJEČIMA, VEĆ DJELIMA II«

Tijekom dvanaest mjeseci provedbe projekta »Caritas - ne riječima, već djelima II« 4.000 osoba u riziku od siromaštva s područja Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije primiti će 12.362 paketa hrane te 4.000 paketa higijenskih potrepština. Korisnici projekta odabirat će se u suradnji s centrima za socijalnu skrb i župnim Caritasima. Caritas će kroz ovaj projekt također provoditi savjetovanje i informiranje korisnika te radionice financijskog opismenjavanja za djecu osnovnoškolskog uzrasta.

PROJEKT »CARITAS - STAMBENA ZAJEDNICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM«

Osnivanjem Caritasove stambene zajednice omogućuje se bolja kvaliteta života, humaniji uvjeti življenja i povećanje osjećaja sigurnosti osoba s invaliditetom.

PROJEKT »PONOVNO AKTIVNI«

Caritas Zagrebačke nadbiskupije sudjeluje kao partner Gradu Zagrebu u projektu »Ponovno aktivni«, koji ima za cilj motivirati i aktivirati na tržištu rada osamdeset (80) radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Grada Zagreba te ih osposobiti za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina.

PROJEKT »PSIHOSOCIJALNIM AKTIVNOSTIMA I EDUKACIJOM U ZAJEDNICI DO PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE STARIJIH OSOBA«

Cilj projekta je ponuditi psihosocijalne aktivnosti osobama starije životne dobi (65 godina i više) u Gradu Zagrebu te povećati kompetencije za rad sa starijim osobama kod gerontodomaćica i volontera, a u svrhu prevencije institucionalizacije starijih.

PROJEKT »SKRB ZA BESKUĆNIKE 2022. - 2024.«

Cilj programa je osnažiti korisnike za samostalno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kako bi izašli iz statusa beskućnika i integrirali se u društvo.

PROJEKT »AKTIVNI 65+«

Projektom se osobama starije životne dobi pruža usluga podrške pri uključivanju u aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i osigurava materijalna pomoć u vidu nužnih higijenskih potrepština, s ciljem poboljšanja kvalitete njihova života i povećanja socijalne uključenosti.

PROJEKT »UBLAŽAVANJE POSLJEDICA SIROMAŠTVA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA«

Pomoć koja se osigurava kroz sredstva FEAD-a značajno će unaprijediti kvalitetu života ciljne skupine korisnika projekta, koja osim što živi u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, dodatno je pogođena novonastalim okolnostima i izazovima uslijed nastupanja pandemije Covid-19 i dva potresa koja su u vrlo kratkom roku značajno pogodila populaciju s područja Grada Zagreba.

PROJEKT »GYM4ALL«

Cilj projekta je uključiti što više djece s teškoćama u razvoju u gimnastičke treninge i izraditi priručnik – “HEPA smjernice za gimnastiku za djecu s teškoćama u razvoju u okolnostima COVIDa-19“.

PROJEKT »NABAVA VOZILA ZA PRIKUPLJANJE I PODJELU HRANE«

Nabavom lakog gospodarskog vozila ojačat će se infrastrukturni kapaciteti Caritasa kao jednog od najvećih posrednika u lancu doniranja hrane u RH.

PROJEKT »MALA ŠKOLA ODVAŽNOSTI II«

Nastavak projekta u kojem se kroz radionice osnaživanja roditeljske uloge žena žrtava obiteljskog nasilja te jačanja samopouzdanja, asertivnosti i nenasilnog ponašanja kod njihove djece, utječe na uspostavljanje stabilnijih i zdravijih obiteljskih veza.

PROJEKT »STRES NE MORA BITI POTRES«

Ciklus radionica za mlade osobe korisnike Caritasove Kuće za mlade, kojima će im se, kroz praktične primjere i vježbe, pomoći u prepoznavanju izvora stresa i adekvatnom nošenju sa stresom.

PROJEKT »REHABILITACIJA U PRIRODI«

Ciklus rehabilitacijskih radionica za mlade osobe s teškoćama u razvoju/invaliditetom – korisnika Caritasove Kuće »Bl. Alojzije Stepinac«.

PROJEKT »SKRB ZA BESKUĆNIKE«

Programom će se u trogodišnjem razdoblju osigurati 24-satni privremeni smještaj za oko 160 beskućnika.

PROJEKT »DJELA SOLIDARNOSTI (2021.)«

Svrha Projekta je unapređenje i širenje usluga za starije i nemoćne osobe te povećanje razine kvalitete njihova života i uključenosti u zajednicu.

PROJEKT »POSUDIONICA ORTOPEDSKIH I MEDICINSKIH POMAGALA«

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života osoba u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti: osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom, osoba trajno narušenog zdravlja i drugih kategorija građana kojima je potrebna privremena pomoć zbog nepovoljnih životnih okolnosti.