PROJEKT "FINANCIJSKA I MATERIJALNA POMOĆ OBITELJIMA U RIZIKU OD SIROMAŠTVA TE PRIJEVOZ POMOĆI"

Slika: PROJEKT FINANCIJSKA I MATERIJALNA POMOĆ OBITELJIMA U RIZIKU OD SIROMAŠTVA TE PRIJEVOZ POMOĆIIzvor financiranja: 
Hrvatski Caritas

Naziv Poziva: 
Poziv za raspodjelu imovinskih dobara u 2023. i 2024. godini, ostvarenih temeljem Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

Naziv projekta:
 FINANCIJSKA I MATERIJALNA POMOĆ OBITELJIMA U RIZIKU OD SIROMAŠTVA TE PRIJEVOZ POMOĆI

Nositelj projekta: 
Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Vrijeme provedbe projekta: 
1. 1. 2024. – 31. 12. 2024.

O projektu: 
U 2024. uz financijsku podršku Hrvatskog Caritasa pomaže se obiteljima i pojedincima u podmirivanju osnovnih životnih potreba te se osigurava prijevoz materijalne pomoći. Obiteljima i pojedincima u potrebi pomaže se kroz novčane pomoći za: školovanje djece, bolesti člana obitelji, smrti člana obitelji, podmirenje troškova režija, kupnju lijekova, , izvanredne okolnosti uslijed elementarnih nepogoda ili hitnih intervencija. Uz navedene oblike novčanih pomoći, također se i posreduje pomoć između donatora i osobe u potrebi te dostavlja materijalna pomoć.

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hrTijek projektnih aktivnosti:

...


Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost
Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.