Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi

Slika: Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi

»Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku« nova je socijalna usluga koju Caritas pruža od 1. rujna 2023. u svom objektu na lokaciji Selska cesta 165 /1. kat. u sklopu mreže usluga potpisanih s nadležnim Ministarstvom.

Usluga je namijenjena djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, nakon čega imaju priliku svoj proces pripreme za osamostaljenje nastaviti u organiziranom stanovanju uz povremenu podršku.

Korisnici pravo na uslugu ostvaruju rješenjem zavoda za socijalni rad, a kapacitet u organiziranom stanovanju je 8 korisnika.

Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku izvaninstitucionalni je oblik skrbi u kojem je odgoj i život stručno utemeljen na pedagoškoj teoriji i praksi, doživljajnoj pedagogiji te ima obiteljsko ozračje. Isto podrazumijeva aktivno učešće korisnika u aktivnostima zajedničkog života s ciljem učenja životnih vještina i odgovornosti za daljnji život.


Rad u manjoj skupini jedan je od važnijih preduvjeta ostvarivanja bliskog odnosa temeljenog na povjerenju i osjećaju sigurnosti bez kojeg nema promjene i kvalitetnijeg oporavka od proživljenih trauma.

Ovaj izvaninstitucionalni oblik skrbi i pristup srednjoškolcima primjereniji je također za lakše i brže učenje raznih životnih vještina kroz veći stupanj njihove samostalnosti, slijedeći pritom individualne potrebe i kapacitete svakog od njih.

Život u organiziranom stanovanju temelji se na planiranju i jasnoj podjeli zadataka. Zaduženja daju priliku svakom korisniku/ci učiti i razvijati konkretne vještine koje će im koristiti u životu ( priprema obroka, održavanje higijene stambenog prostora, razvrstavanje otpada, nabava…), ali također usvajaju i brigu o drugima, zajedništvo i međusobno uvažavanje. Velika se pozornost pridaje poticanju motivacije za osobni razvoj na svim razinama, obrazovnom, emocionalnom, socijalnom i duhovnom te primarno na jačanju samopouzdanja i samostalnosti.

Život u organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu podršku, život je uz odgajatelja koji je dio svih segmenata života korisnika, kao podrška i kao zamjenski roditelj.


Kontakt mobiteli: voditelj 099/5246-948; odgajatelji 099/2391-609
e-adresa: organizirano.stanovanje1@czn.hr


Uplate iz Hrvatske


Privredna banka IBAN HR 142340 0091 1103 43166
Zagrebačka banka IBAN HR 182360 0001 1013 40277
Poziv na broj 02500

Uplate iz inozemstva

SWIFT PBZG HR2X, IBAN HR 142340 0091 1103 43166
SWIFT ZABA HR2X, IBAN HR 182360 0001 1013 40277
Poziv na broj 02500