Smještaj roditelja djece na liječenju u Zagrebu

Slika: Smještaj roditelja djece na liječenju u Zagrebu

Caritas se već desetljećima u okviru svojih djelatnosti brine o smještaju socijalno ugroženih obitelji s područja cijele Hrvatske tijekom liječenja njih samih ili njihove djece. Riječ je uglavnom o izrazito siromašnim ljudima koji nerijetko i posljednji novčić daju za liječenje djeteta te im je jedina mogućnost kako bi bili uz dijete da se obrate Caritasu.


Adresa: Srednjopoljski put 20, Vukomerec
Kontakt osoba: Ana Juratovac, soc. radnica
T (01) 48 12 473; F (01) 48 52 864; M 098 40 85 36
socijalna.sluzba1@czn.hr


Napomena:  Do daljnjega nema usluge! 


Caritas se već desetljećima u okviru svojih djelatnosti brine o smještaju socijalno ugroženih obitelji s područja cijele Hrvatske tijekom liječenja njih samih ili njihove djece. Riječ je uglavnom o izrazito siromašnim ljudima koji nerijetko i posljednji novčić daju za liječenje djeteta te im je jedina mogućnost kako bi bili uz dijete da se obrate Caritasu.

Naime u gradu Zagrebu kronično nedostaje kapaciteta za smještaj roditelja tijekom liječenja i terapija njihove bolesne djece. Od ukupnog broja pacijenata u zagrebačkim bolnicama 50% ih ima prebivalište izvan Zagreba. Radi se o djeci čija su liječenja dugotrajna ili se ponavljaju više puta mjesečno odnosno godišnje Sve to iziskuje dodatne troškove i izaziva stres kako kod djeteta tako kod njegovih roditelja. U tako teškoj situaciji roditeljima je osim krova nad glavom potrebna stručna, moralna i materijalna pomoć.

Važnost projekta nadalje proizlazi iz činjenice da je za oporavak teško bolesnog djeteta, uz odgovarajuću liječničku skrb, jednako presudna stabilna i mirna obiteljska situacija. Osobito je teška situacija kada bolesno dijete svakoga dana mora dolaziti u bolnicu a za to treba prevaliti put od 100 ili 300 kilometara.

Ovim projektom osiguravamo djeci pravo na liječenje te mogućnost da njihovi roditelji budu uz njih tijekom liječenja (pravo na obitelj). Studije pokazuju da 1/3 djece brže ozdrave ukoliko se liječe uz svakodnevnu prisutnost roditelja, te da bolničko osoblje učinkovitije radi sa smirenom djecom.