Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

CZN pruža uslugu smještaja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u dva objekta na različitim lokacijama (Savica Šanci i Vugrovec).

Djeci osiguravamo:
• zadovoljenje životnih potreba: stanovanje, prehrana, održavanje osobne higijene, odijevanje i zdravstvena skrb
• stručnu pomoć i podršku u odgoju, obrazovanju, školskim i izvanškolskim aktivnostima.

Korisnici se smještaju rješenjem Centra za socijalnu skrb. Djeca su uključena u redoviti odgojno-obrazovni sustav.

Od dodatnih aktivnosti djeci pružamo:
aktivnosti u Kući:
• glazbene, informatičke, kreativne i duhovne radionice
• obilježavanje važnijih datuma, blagdana
• društvene igre

aktivnosti izvan Kuće:
• sportske aktivnosti
• izleti, ljetovanja, zimovanja
• posjeti sportskim i kulturnim priredbama
• uključivanje u ostale aktivnosti primjerene uzrastu i željama djece


Aktivnosti za trudnice i majke, te malodobnu djecu:
- učenje pravilne brige o djeci
- učenje svakodnevnih kućanskih poslova
- pomoć pri ostvarivanju novčanih i drugih prava
- pomoć pri traženju zaposlenja i stana
- likovne, kulinarske, psihosocijalne radionice
- igra usmjerena na učenje i psihomotorički razvoj
- učenje samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života
- likovne i glazbene radionice
Za korisnike organiziramo:
- ljetovanja, zimovanja, izlete, posjete kazalištu, kinu, prigodnim manifestacijama
- proslave rođendana, blagdana, krštenja djece, dana Kuće

Djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi možete pomoći materijalnim donacijama (odjeća, obuća, igračke, školski pribor, kozmetika, tehnički uređaji, informatička oprema) i novčanim prilozima. Možete organizirati ljetovanje, zimovanje, izlete, odlaske u kino, koncerte, kazališta, muzeje, na sportske događaje i sl.
Nezbrinute majke i djecu možete pomoći materijalnim donacijama (odjeća, obuća, igračke, pelene,
kozmetika za bebe i trudnice, tehnički uređaji) i novčanim prilozima.
Također možete organizirati ljetovanje, zimovanje, izlete, odlazak u kino, koncerte, kazališta,
muzeje i sl.


Uplate iz Hrvatske
Privredna banka IBAN HR 142340 0091 1103 43166
Zagrebačka banka IBAN HR 182360 0001 1013 40277
Poziv na broj 02901


Uplate iz inozemstva
SWIFT PBZG HR2X, IBAN HR 142340 0091 1103 43166
SWIFT ZABA HR2X, IBAN HR 182360 0001 1013 40277
Poziv na broj 02901

U rad se mogu uključiti volonteri darivanjem slobodnog vremena u rad s djecom instrukcijama iz nastavnih predmeta, organizacijom slobodnog vremena te kreativnim radionicama.

Kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, Kuća sv. Franje

Skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja

Kuća za smještaj trudnica i nezbrinutih majki s novorođenčadi i djecom do tri godine, Kuća ljubavi Savica

Skrb o trudnicama i nezbrinutim majkama s novorođenčadi i djecom do tri godine, zadovoljavanje životnih potreba (stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena) djece jasličke dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; trudnica i majki koje iz različitih razloga nemaju osnovnih uvjeta živjeti u svojim obiteljima.