Prihvatilište za beskućnike

Prihvatilište pruža beskućnicima uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama. Usluga je dostupna beskućnicima s područja cijele Republike Hrvatske koji zatraže smještaj posredovanjem nadležnog Centra za socijalnu skrb do popunjenosti kapaciteta Kuće. Privremeni smještaj može trajati najdulje do šest mjeseci, iznimno do godinu dana.


Caritasovo prihvatilište za beskućnike
Dugoselska 71, 10 361 Sesvetski Kraljevec
Telefon i faks: 01 4678 656
Voditeljica 099 62 90 388
E-mail: kuca.beskucnici@czn.hr, czn@czn.hr


Kuća je započela s radom 2. ožujka 2016. godine. Kapacitet kuće je 21 korisnik. Kuća je to koju je Caritasu 2008. godine darovala gospođa Marija Borovec, a u čiju je adaptaciju i opremanje Caritas uložio znatna sredstva kako bi ispunio propisane uvjete za pružanje socijalne usluge smještaja u prihvatilište za beskućnike te ishodovao potrebnu licenciju.

Inače, prije preseljenja u ovu kuću Caritas je skrb za beskućnike pružao od 2003. godine u montažnom objektu na adresi Ribička ulica 4 u Rakitju, u kojemu je smještaj, skrb i svekoliku pomoć pronašlo 496 osoba bez doma.

Djelatnost: Prihvatilište pruža beskućnicima uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama.
Usluga je dostupna beskućnicima s područja cijele Republike Hrvatske koji zatraže smještaj posredovanjem nadležnog Centra za socijalnu skrb do popunjenosti kapaciteta Kuće. Privremeni smještaj može trajati najdulje do šest mjeseci, iznimno do godinu dana.

Ciljna skupina su beskućnici - odrasle muške osobe koje trenutno nemaju gdje stanovati, borave na javnim i drugim mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje i nemaju sredstava kojima bi mogli podmiriti potrebe stanovanja.

Beskućnici se smještavaju uputnicom nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Vrste i sadržaji usluga:
- 24-satni smještaj koji uključuje tri obroka
- pomoć u odjeći i obući
- higijenske potrepštine za održavanje osobne higijene, odjeće i životnog prostora
- posredovanje pri ishodovanju dokumenata (osobne i zdravstvene iskaznice)
- pomoć pri ostvarivanju prava na mirovinu ili vojnu opskrbninu
- pomoć pri smještaju u dom za stare i nemoćne osobe i udomiteljske obitelji
- suradnja s CZSS-ima radi ostvarivanja drugih prava iz socijalne skrbi
- karijerno savjetovanje - mogućnost nastavka školovanja ili prekvalifikacije za radno sposobne
- korisnike
- besplatna pravna pomoć volontera Pravne klinike,
- pomoć medicinske sestre - mjerenje tlaka, šećera u krvi i saniranje lakših ozljeda,
- psihološka pomoć i savjetovanje
- psihijatrijska pomoć i savjetovanje (u okviru projekata)
- cjelovita psihosocijalna podrška i pomoć pri resocijalizaciji

Aktivnosti u Kući:
- uključenost korisnika u brigu o sebi
- korisnici sami održavaju red i čistoću
- korisnici sudjeluju u pripremaju i posluživanju obroka
- informatičke radionice, društvene igre, rekreacija

Aktivnosti izvan Kuće:
- radno-okupacijske aktivnosti u Caritasu i lokalnoj zajednici
- izleti i duhovne obnove za korisnike koji to žele

DJELATNICI: socijalni radnik, psiholog, pazitelj