AKCIJA PODUZETNI ZA USKRS 2023. GODINE

15.3.2023. Slika: AKCIJA PODUZETNI ZA USKRS 2023. GODINE

Nastavno na dugogodišnju uspješnu i obostrano korisnu suradnju Educati grupe Zrinski (pravnom slijednicom Obrazovne grupe Zrinski) s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije, Udruga Poduzetni i ove godine provodi korizmenu humanitarnu akciju


Promišljajući kako ove godine proaktivno djelovati, Organizatori akcije odlučili su da učenici trećih razreda ekonomskog usmjerenja škole Katarina Zrinski budu nosioci radnog dijela realizacije 12. humanitarne akcije "Poduzetni za Uskrs" u kojoj svojim volonterskim radom, već tradicionalno, priskrbljuju sredstva za pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Učenici u prvom razredu osnivaju svoju vježbeničku tvrtku u kojoj sve četiri godine školovanja prakticiraju stečena ekonomska i neekonomska znanja. Stjecanje kompetencija tj. sposobnosti činjenja glavna su odlika inoviranog didaktičkog i metodičkog pristupa razvoju srednjoškolskog ekonomskog obrazovanja. U trećem razredu učenici su stasali za svoj prvi komercijalni posao koji se ove godine sastoji od plasmana prigodnih uskršnjih proizvoda u asortimanu mesne industrije „Kudelić“ iz Bedenice koja je prepoznala vrijednosti djelovanja.


PLANIRANI TIJEK AKCIJE

1. Utvrđuje se asortiman proizvoda, cjenik i popis mesnica u Zagrebu s kontaktima.

2. Učenici u timovima od 3 člana obilaze 24 tvrtke koje su posjetili prethodne godine (svaki po 8) u okviru prakse u II. razredu i uspostavili odgovarajući kontakt. Nakon komunikacije s unaprijed utvrđenim tvrtkama, timovi nastavljaju plasman s drugim pojedincima i tvrtkama. Tu se prije svega misli na učenike Škole, njihova obiteljska poduzeća i poduzeća njihovih partnera. Jedan od obrazovnih ciljeva je uvođenje učenika u komercijalni način poslovanja.

3. Uz najavu za poslovni sastanak dostavljaju im dopis Škole i ponuda.

4. Na poslovnom sastanku, poslovno odjeveni, učenici dogovaraju detalje prodaje na način da Tvrtka izabere vrstu i količinu proizvoda i šalje online narudžbu u kojoj je navedeno željeno prodajno mjesto za preuzimanje i način plaćanje robe. Time izbjegavamo direktan kontakt učenika sa robom i novcem. Posebno napominjemo kako u narudžbenici imamo i posebnu rubriku donacije s ciljem da naručitelj može i dodatno izabrati količinu i vrstu proizvoda koju želi posebno donirati.

5. Po realizaciji kupoprodaje učenik dobiva obavijest o realiziranom poslu.

6. Mesna industrija „Kudelić“ kao društveno odgovorna tvrtka utvrdit ćete visinu rabata za realizirani posao, koju će Organizator po obračunu donirati kućama Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u naturalnom obliku. O vrstama proizvoda, sukladno preporukama i temeljem raspoloživih sredstava, dogovarat će se zajednički po zaključivanju aktivnosti.

7. Poslovna aktivnost započele su 13. veljače a trajat će zaključno s 3. travnja. Predaja donacije planirana je za srijedu 5. travnja ove godine.

8. Ovako koncipiran volonterski rad učenika bit će dodatno stimuliran odgovarajućom ocjenom i posebnim nagradama za tri najuspješnija tima.

9. Čitavu akciju, kao i njezin tijek, Organizator će medijski pratili na društvenim mrežama i na druge odgovarajuće načine u dogovoru s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije. Po završetku humanitarne akcije svim tvrtkama i pojedincima Organizator će dodijeliti zahvalnicu za sudjelovanje u 12. humanitarnoj akciji "Poduzetni za Uskrs".


Vijesti, obavijesti i najave vezane uz ovogodišnju akciju "Poduzetni za Uskrs” bit će objavljene na mrežnim stranicama Udruge Poduzetni, Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, kao i obrazovnih partnera Privatne gimnazije i ekonomske škole »Katarina Zrinski« i Europske poslovne škole Zagreb (EBUS). Organizator je planirao ovu akciju propagirati i kroz televizijske i radioemisije te društvene mreže svih sudionika kao i poznatih javnih osoba, ambasadora akcije.