Posudba bolesničkih kreveta i invalidskih pomagala

Caritas Zagrebačke nadbiskupije dugi niz godina obiteljima s bolesnim članovima pomaže posudbom bolesničkih kreveta, pelena za odrasle, invalidskih kolica i drugih pomagala.


Caritas Zagrebačke nadbiskupije dugi niz godina obiteljima s bolesnim članovima pomaže posudbom bolesničkih kreveta, pelena za odrasle, invalidskih kolica i drugih pomagala.

Svi koji su u potrebi za bolesničkim krevetom, invalidskim kolicima, hodalicom ili drugim pomagalima za skrb o bolesnicima, mogu se obratiti Socijalnoj službi Caritasa Zagrebačke nadbiskupije na adresi Babonićeva 121 (tel. 01 / 4812 473; faks 01 / 4852 864). Uz molbu potrebno je dostaviti i presliku medicinskog dokumenta iz kojega je vidljiva opravdanost potrebe za traženim pomagalom.

Klikom na poveznicu možete preuzeti "OBRAZAC ZA POSUDBU ORTOPEDSKIH POMAGALA".

Klikom na sljedeću poveznicu možete preuzeti ispunjenu uplatnicu HUB 3A.

Brojne obitelji svjedoče kako im je ovakav vid pomoći Caritasa uvelike olakšao tešku situaciju nerijetko i dugotrajne bolesti koje su pogodile članove njihove obitelji.

Samo tijekom 2020. godine tim oblikom pomoći obuhvaćene su 234 obitelji koje kod kuće njeguju bolesnog člana. Tako je na korištenje ustupljeno 68 bolesničkih kreveta, 28 invalidskih kolica, 21 hodalica, 17 princeza, 5 pari štaka, pomoć u pelenama za 64 obitelji te pomoć u drugim ortopedskim pomagalima za 31 korisnika.

Promijeni njihov svijet. Promjeni svoj. Ovo mijenja sve.