POSUDBA BOLESNIČKIH KREVETA I INVALIDSKIH POMAGALA

Slika: POSUDBA BOLESNIČKIH KREVETA I INVALIDSKIH POMAGALA

Caritas Zagrebačke nadbiskupije dugi niz godina obiteljima s bolesnim članovima pomaže posudbom bolesničkih kreveta, pelena za odrasle, invalidskih kolica i drugih pomagala.


Svi koji su u potrebi za bolesničkim krevetom, invalidskim kolicima, hodalicom ili drugim pomagalima za skrb o bolesnicima, za posudbu pomagala mogu se obratiti Socijalnoj službi CZN u Babonićevoj 121 na tel. 01 48 12 473; 01 48 17 716 ili e-mailom na adrese socijalna.sluzba1@czn.hr i socijalna.sluzba2@czn.hr.

Novi Caritasov OBRAZAC ZA POSUDBU ORTOPEDSKIH POMAGALA nalazi se na poveznici https://drive.google.com/file/d/11rPKA-_XCXnUYtTPzmyfKdxOdAP03OLw/view?usp=sharing.

Uz zamolbu potrebno je priložiti i presliku medicinske dokumentacije (ukoliko postoji) iz kojega je vidljiva opravdanost potrebe za traženim pomagalom.

Za bolesnički krevet, invalidska kolica, toaletnu stolicu i antidekubitalni madrac potrebno je uplatiti polog te naknadu za troškove korištenja. U opisu plaćanja potrebno je navesti ime i prezime osobe koja će koristiti pomagalo, te vrstu/e pomagala koja će se koristiti. Ostala pomagala na korištenje se ustupaju besplatno.

Ispunjena uplatnica HUB 3A nalazi se na poveznici https://drive.google.com/file/d/1tA-dzcjAxDNvutbgob7IrmXyuFUivbgq/view?usp=sharing.