ZAVRŠNI SUSRET FORMACIJE VODITELJA ŽUPNIH CARITASA

17.4.2021.

Trećim susretom voditelja župnih caritasa Zagrebačke nadbiskupije, održanim 17. travnja u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu, završen je karitativno-pastoralni program njihove formacije pod nazivom »Vjera ljubavlju djelotvorna«. Program su osmislili i proveli Nadbiskupijski pastoralni institut u Zagrebu i Caritas Zagrebačke nadbiskupije.


Voditeljima župnih caritasa srdačnu dobrodošlicu uputio je domaćin susreta preč. dr. Jakov Rađa, ravnatelj Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, koji je program susreta započeo molitvom. U kratkom pozdravu izrazio je zadovoljstvo održavanjem planiranih susreta unatoč otežanim okolnostima pandemije te je sudionike podsjetio na cilj ove izobrazbe, povezujući ga s rečenicom iz sutrašnjega nedjeljnog evanđelja: »Vi ste tomu svjedoci« (Lk 24,48). Ta najkraća rečenica iz Lukina evanđelja opisuje službu voditelja župnih caritasa i svih onih koji djeluju u župnim caritasima - rekao je preč. Rađa, objašnjavajući da ljubav Božja, koju smo kao vjernici upoznali, ne može ostati niti prešućena niti neposvjedočena, nego prerasta u naše svjedočanstvo onima kojima pomažemo. Domaćin susreta zaželio je nazočnima da po njihovu služenju župni caritasi budu nositelji svih karitativnih inicijativa u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Sudionike susreta pozdravila je i ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije s. Jelena Lončar, koja im je zahvalila što su ustrajali dolaziti na susrete u ovim neobičnim, otežavajućim okolnostima te zaželjela da u snazi i milosti Božjega milosrđa svi zajedno idemo naprijed i svjedočimo evanđelje među onima kojima smo poslani i s kojima živimo. Ujedno je zahvalila preč. Rađi na inicijativi za pokretanje ovog ciklusa izobrazbi i Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na ugošćavanju te izrazila nadu da će se Caritasovi volonteri u što skorije vrijeme moći okupti na slične susrete u puno većemu broju.

Na susretu je sudjelovalo sedamnaest predstavnika (uglavnom voditelja) župnih caritasa, kojima je sedam predavača održalo izlaganja na sljedeće teme: »Organiziranje župnoga Caritasa«, »Različiti oblici volontiranja u župnom Caritasu«, »Projekti Caritasa u službi župne zajednice«, »Posebna liturgijska slavlja s korisnicima župnih Caritasa i liturgijski obred uvođenja u službu volontera«, »Duhovna izgradnja volontera« i »Socijalna i pastoralna izgradnja volontera«.

Slijedi kratki prikaz predavanja.

Tajnik Caritasa Zagrebačke nadbiskupije Zvonko Erceg i Davor Zeko, voditelj Službe župnih caritasa, temu »Organiziranje župnoga Caritasa« podijelili su na nekoliko podtema.

Tajnik Erceg u svojem je predavanju opisao koje bi kvalitete trebale odlikovati voditelja župnoga caritasa te koje su njegove zadaće, a osvrnuo se i na neke važne vidove socijalne analize potreba članova župne zajednice. Izlaganje je zaključio pozivom pape Benedikta XVI. o nužnosti kako stručne osposobljenosti tako i »izobrazbe srca«, koju u svojoj enciklici »Bog je ljubav« ovako tumači: »Trebaju biti dovedeni do onog iskustva susreta s Bogom u Kristu koje će u njima pobuditi ljubav i njihovo srce otvoriti za drugoga« (Deus caritas est, 31).

Voditelj Zeko govorio je o nastanku župnih caritasa najprije povijesno - o praksi prve crkve, osnutku prvoga službenog Caritasa u Njemačkoj te osnutku Caritasa Zagrebačke nadbiskupije 1933. godine - a zatim o aktualnom crkvenopravnom okviru za njihov rad na području Zagrebačke nadbiskupije, koji je određen Pravilnikom župnih caritasa objavljenim 16. prosinca 2002. godine. Spomenuo je i ulogu i zadaće župnog caritasa u župi, važnost analize terena, organizirane djelatnosti s urednim knjigovodstvom te podršku i povezanost s nadbiskupijskim Caritasom kroz zajedničke aktivnosti.

U predavanju na temu »Različiti oblici volontiranja u župnom Caritasu«, voditeljica Caritasa župe Duha Svetoga na Jarunu u Zagrebu Cmilja Jurišić opisala je područja djelovanja župnog Caritasa, način i skupine iz kojih dolaze njihovi volonteri. Posebno je istaknula djelovanje i proširenje područja koje je najtraženije u ovoj svakodnevnici, kao što je Obiteljsko savjetovalište, te je slušatelje upoznala s daljnjim planovima i ciljevima njihova župnog Caritasa.

Tajana Pluščec Barberić, volonterka Caritasa župe Svih Svetih u zagrebačkom naselju Sesvete, govorila je na temu »Projekti Caritasa u službi župne zajednice«. Izraživši nadu da će njezino izlaganje sudionicima susreta dati nove ideje i ohrabrenje u radu, predstavila je projekte koje je Caritas njezine župe sustavno uvodio tijekom proteklih 11 godina te je opisala na koji su način ti projekti utjecali na jačanje župne zajednice.

Vicepostulator kauza za proglašenje svetih i blaženih Zagrebačke nadbiskupije mr. Tomislav Hačko održao je izlaganje na temu »Posebna liturgijska slavlja s korisnicima župnih Caritasa i liturgijski obred uvođenja u službu volontera«. U prvom dijelu predvanja, a polazeći od liturgijskih slavlja koja su istaknuta u Konstituciji o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, mr. Hačko rastumačio je kako se neko određeno liturgijsko slavlje ili pak liturgijsko vrijeme može usmjeriti prema korisnicima, ali i volonterima Caritasa. U drugom dijelu predstavio je prijedlog liturgijskog slavlja za uvođenje u službu volontera Caritasa.

Na temu »Duhovna izgradnja volontera« govorio je vlč. Dragutin Goričanec, župnik župe Uzvišenja Svetoga Križa u Završju. »Svi mi vjernici, a naročito voditelji župnih caritasa, pozvani smo od Isusa imati otvorene oči srca, to jest vidjeti potrebe bližnjih i priskočiti u pomoć prema svojim mogućnostima. Potrebe nisu samo materijalne naravi već i duhovne jer je materijalna bijeda često povezana s udaljavanjem osoba od našeg zajedničkog Oca koji je na nebesima, dobrog Boga. Da bismo to mogli učiniti što bolje, potrebno nam je vodstvo Duha Svetoga, koji nas najjače zahvaća po molitvi, euharistiji, sv. ispovijedi - uz zagovor Blažene Djevice Marije, svetoga Josipa i ostalih svetaca, blaženika, slugu Božjih«, naglasio je vlč. Goričanec.

Župnik župe sv. Josipa u Zagrebu vlč. Damir Ocvirk govorio je na temu »Socijalna i pastoralna izgradnja volontera«. Sažetak svojega predavanja ovako je izrekao: »U tijelu župne zajednice, župni caritas sa svojim volonterima treba biti poput srca iz kojeg teče krvotok ljubavi. Volonteri imaju zadaću ne samo pružati djelatnu ljubav poslužujući potrebne, nego biti i animatori cijele zajednice za karitativnu djelatnost. U tome pomažu razne akcije u kojima župni caritas uključuje različite skupine župne i lokalne zajednice. Jedan od primjera takve formacije i animacije bila je Godina Caritasa i volontera u župi sv. Josipa i osnivanje Pučke kuhinje u župi. Volonteri su prolazili razne programe duhovnoga sadržaja i umreživali se sa širom društvenom zajednicom (dobročiniteljima, školama, vrtićima i restoranima) s kojom su surađivali u prikupljanju pomoći. U tom vidu, držim kako nosiva zajednica u župi treba biti župni caritas s volonterima koji povezuju i pomažu«.


TEME PRETHODNIH SUSRETA

Kroz programe prethodna dva susreta stručni predavači obradili su sljedeće teme: »Siromaštvo i briga za siromašne u otajstvu Božje riječi«, »Ljubav prema siromaštvu i siromasima kao put svetosti«, »Siromasi u središtu Crkve«, »Karitativno-pastoralna skrb za osobe s tjelesnim i mentalnim poteškoćama« (podtema: »Rad Kuće za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem Bl. Alojzije Stepinac u Brezovici«), »Obiteljsko savjetovanje, skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i skrb za žrtve obiteljskog nasilja« (podteme: »Psihološka potpora obiteljima s posebnim naglaskom na rad sa žrtvama obiteljskog nasilja«; »Duhovnost kao resurs u osnaživanju obitelji«; »Osnaživanje djece u stresnim situacijama i novonastalim okolnostima«; »Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi«) i »Stari i novi oblici siromaštva« (podteme: »Skrb za beskućnike«; »Skrb za ovisnike (s naglaskom na ovisnike o kocki)«; »Skrb za izbjeglice i migrante«).

O oba susreta Caritas Zagrebačke nadbiskupije objavio je vijesti na donjim poveznicama.

ODRŽAN 2. MODUL FORMACIJE VODITELJA ŽUPNIH CARITASA - 6. veljače 2021. godine
POČETAK FORMACIJE VODITELJA ŽUPNIH CARITASA - 28. studenoga 2020. godine

Svi susreti su održani uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.