ODRŽAN 2. MODUL FORMACIJE VODITELJA ŽUPNIH CARITASA

6.2.2021.

U okviru karitativno-pastoralnog programa formacije voditelja župnih caritasa, pod nazivom »Vjera ljubavlju djelotvorna«, u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu 6. veljače održan je drugi u nizu od tri modula.


Program izobrazbe voditelja župnih caritasa Zagrebačke nadbiskupije »Vjera ljubavlju djelotvorna« osmislili su i provode Nadbiskupijski pastoralni institut u Zagrebu i Caritas Zagrebačke nadbiskupije. Ovaj i protekli susret održani su u skladu s aktualnim epidemiološkim mjerama, a tako će biti proveden i posljednji susret.U uvodnoj riječi upućenoj volonterima, domaćin susreta preč. dr. Jakov Rađa, ravnatelj Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, naglasio je da je cilj ovog programa polaznike učiniti spsobnijima za služenje potrebitima. Povezujući današnji 2. modul izobrazbe sa sutrašnjim evanđeljem, objasnio je da se istinsko čudo u čovjeku događa kada ga Krist oslobodi od temperature egoizma, nakon čega on počne služiti bližnjima. Za takvim služenjem vapi čitav svijet ali to čudo Božje milosti najprije se mora dogoditi u »Šimunovoj kući« - a to je Crkva. Kada se to dogodi, oni koji su ozdravili, kroz svakovrsno služenje, u velikoj poniznosti, potrebite će znati i moći dovoditi Kristu, kako članove Crkve tako i one koji to nisu.Za dvadeset i troje (23) nazočnih voditelja župnih caritasa, okupljenih u dvorani Vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, stručna predavanja održalo je devet predavača u okviru sljedećih tema: »Karitativno-pastoralna skrb za osobe s tjelesnim i mentalnim poteškoćama«, »Obiteljsko savjetovanje, skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i skrb za žrtve obiteljskog nasilja« te »Stari i novi oblici siromaštava«. Slijedi kratki prikaz predavanja po temama, odnosno podtemama.


1. KARITATIVNO-PASTORALNA SKRB ZA OSOBE S TJELESNIM I MENTALNIM POTEŠKOĆAMA


Velečasni Alojz Kovaček, župnik župe Sv. Ćirila i Metoda u Osijeku i povjerenik Ureda za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Đakovačko-osječke nadbiskupije, održao je izlaganje na temu »Karitativno-pastoralna skrb za osobe s invaliditetom«. U svojem izlaganju opisao je rad Ureda kojim njegova nadbiskupija želi osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima omogućiti što bolje i kvalitetnije uključivanje u život Crkve i društva, pomaćući im prevladati teškoće s kojima se svakodnevno suočavaju. Oslanjajući se na riječi Evanđelja, na pobudnicu pape Franje »Radost evanđelja« te pastoralne smjernice HBK i svoje osobno iskustvo, velečasni Kovaček zaključio je da djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom nisu samo objekti višestruke skrbi svoje obitelji, Crkve i šire društvene zajednice već su to pojedinci koji imaju puno toga za dati Crkvi i svijetu, a ujedno na neki način i odgajaju svoje roditelje i druge članove obitelji.Prof. defektolog rehabilitator Ana Klarić, stručni voditelj Kuće za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem »Bl. Alojzije Stepinac« u Brezovici, predstavila je rad svoje ustanove kroz strukturu korisnika. »Naš rad podrazumijeva njegu korisnika i brigu o njihovom zdravlja, a nadograđen je stručnim radom i pristupom. Nit vodilja u radu nam je gledati mogućnosti naših korisnika, a ne njihova ograničenja«, naglasila je gospođa Klarić, koja se u izlaganju osvrnula i na suradnju s volonterima.


2. OBITELJSKO SAVJETOVANJE, SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI I SKRB ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJAKlinički psiholog i psihoterapeut Tanja Kuprešak, voditeljica Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, održala je predavanje na temu »Psihološka potpora obiteljima s posebnim naglaskom na rad sa žrtvama obiteljskog nasilja«. U izlaganju je predstavila rad Savjetovališta, koji kroz integrativan multidisciplinaran pristup nastoji pronaći najprimjereni način podrške pojedincima i obiteljima. Osvrnula se na najčešća područja problematike s kojima se zaposlenici Savjetovališta susreću u radu (nesuglasice u odgoju, odnos sa primarnom obitelji, bračna nevjera, ovisnosti, nasilje). Budući da je nasilje jedna od najčešćih tema nakon uvedenih restrikcijskih mjera uslijed pandemije COVID-19, posebno se osvrnula na pristup u radu u području problematike nasilja.Grkokatolički svećenik Križevačke eparhije, župnik u Sošicama i Kaštu mag. theol. Zoran Vladušić, koji je ujedno i stručni volonter u Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, izlagao je na temu »Duhovnost kao resurs u osnaživanju obitelji«. Između ostaloga, iz njegova predavanja sudionici izobrazbe doznali su koliko širok spektar djelovanja pokriva duhovna podrška koju pruža Savjetovalište, a uključuje napose: pomoć u stvaranju ispravne predodžbe korisnika o sebi, Bogu i konkretnoj životnoj situaciji sukladno Evanđelju; podršku na putu oslobađanja od grijeha, grešnih veza i duhovnih tlačenja; podršku u procesima ozdravljenja duševnih rana i obnove narušenih odnosa; pomoć u aktiviranju, razvijanju ili dosizanju resursa za rješavanje aktualnih problema; usmjeravanje na druge specijalizirane pomagače prema naravi situacije.Predavanje na temu »Osnaživanje djece u stresnim situacijama i novonastalim okolnostima« održala je dipl. soc. radnica Irena Konda, ADI savjetnik za djecu u Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. »U situacijama poput prirodnih katastrofa, potresa, pandemije i sl., roditelji ti koji prvi pružaju podršku svom djetetu, no ako roditelji primjete da je djetetu i dalje teško ili intenzivno doživljava promjene s kojima se teško nosi već duže vrijeme, ako ima emocionalnih poteškoća ili poteškoća u ponašanju, dobro je potražiti stručnu pomoć. Mi u Savjetovalištu provodimo program osnaživanja za djecu pomoću različitih ekspresivnih i kreativnih tehnika, kreativne vizualizacije, a vrlo važan element pri prevladavanju stresa je igra, jer djeci omogućuje da stvore i otkriju svijet kojim mogu upravljati i kroz to pobijede strah, razviju i nove vještine i samopouzdanje«, objasnila je ukratko savjetnica Konda.Prof. psihologije Maja Baljak, stručni suradnik-psiholog u Kući sv. Franje Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u Vugrovcu, govorila je na temu »Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi«. U predavanju je kratko prikazala teorijski okvir pojma, s naglaskom na ulogu Centara za socijalnu skrb i mjere koje imaju preventivnu ulogu. Također je opisala kontekst u kojem ipak dolazi do izdvajanja djeteta i povjeravanja skrbi nekom drugom. Nakon toga, dala je uvid u objekte Caritasa Zagrebačke nadbiskupije koji pružaju uslugu smještaja djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi (Kuća ljubavi, Kuća sv. Franje i Kuća Emaus) te što sve CZN pruža i osigurava djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Na kraju je navela posebnosti smještaja u Caritasovim kućama.


3. STARI I NOVI OBLICI SIROMAŠTAVAIzv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Studijskog centra za socijalni rad, održala je izlaganje na temu »Skrb za beskućnike«. Govorila je o oblicima skrbi za beskućnike te o pravima i uslugama koje se odnose na njih. Također je prikazala podatke reprezentativnog istraživanja s beskućnicima od prije nekoliko godina, koje je provela zajedno sa svojim suradnicama sa Studijskog centra socijalnog rada. Ujedno se kritički osvrnula na izazove koji postoje u sferi skrbi za beskućnike, gdje postoji velik prostor za poboljšanje u ostvarivanju njihovih prava i pristupa uslugama.Članovi Zajednica »Cenacolo« u Vrbovcu Marko (33) i Ivan (27) održali su predavanje na temu »Skrb za ovisnike (s naglaskom na ovisnike o kocki)«. Obojicu je Zajednica »Cenacolo« sa svojim programom, koji se temelji na molitvi, radu i zajedništvu, vratila u zdrav i radostan način života i naučivši ih prihvaćati ne samo teške i ružne životne stvarnosti već i vlastita ograničenja. »Nemamo televiziju, internet, svoje mobitele - ali imamo jedni druge!«, s osmijehom je završio svoje svjedočanstvo Marko, koji je deset godina bio ovisnik o kockanju. Ivan je, između ostaloga, posvjedočio kako mu je molitva krunice postala nezamjenjivi duhovni oslonac u novom načinu života u koji ga je Zajednica uvela tijekom protekle tri godine.Ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice (JRS) u jugoistočnoj Europi pater Stanko Perica, svećenik Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, održao je izlaganje na temu »Skrb za izbjeglice i migrante«. Nakon predstavljanja JRS-a kao međunarodne humanitarne organizacije, te upoznavanja s aktualnom migrantskom problematikom u našoj regiji, pater Perica iznio je prikaz djelovanja JRS-a u Hrvatskoj u novije vrijeme. Ukazao je na temeljne uvjetovanosti koje su vezane uz migrantsku populaciju, odrednice začaranog kruga siromaštva u kojem se nalaze, uz naglasak na posebno ranjive skupine, odnosno žene i djecu migrante. Na kraju je iznio prijedloge angažmana Crkvenih institucija u pogledu migranata, te opisao primjere dobre prakse uspješne integracije izbjeglica i migranata.

U ime ravnateljice Caritasa Zagrebačke nadbiskupije s. Jelene Lončar na završetku susreta volontere-voditelje župnih caritasa pozdravila je Elza Parlov, voditeljica Sektora karitativnog rada, zahvaljujući im na sudjelovanju u ovoj izobrazbi te na predanom služenju potrebitima na području njihovih župa. Posebno im je zahvalila na suradnji s nadbiskupijskim Caritasom, koja je posebno dragocjena u ovim vremenima dodatno opterećenima posljedicama potresa i pandemije.

DOJMOVI SUDIONIKA

Voditelji župnih caritasa i tijekom ovoga modula izražavali su zadovoljstvo izabranim temama i predavačima, pokazujući zanimanje da ista predavanja čuju i njihovi suradnici-volonteri.

»Seminar je bio iznimno poučan o problemima današnjeg svijeta, u svakom izlaganju se moglo osjetiti potreba Božje dobrote, te kako mi kao voditelji Caritasa u svojim župama možemo pokazati drugima kako iskazati tu dobrotu. Svaki izlagač je imao jedinstvenu perspektivu na probleme koje su izložili, te mislim da su uspjeli interpretirati te probleme, te ih izložiti na razuman način. Osim toga, bilo je zanimljivo slušati perspektive onih koji su bili u okruženju siromaštva, ovisnosti i dr. Mislim da kako bi struktura Caritasa mogla i dalje napredovati, trebamo čuti od više ljudi koji su se suočili sa problemima današnjice, kako bismo mogli i dalje razumjeti njihove potrebe, želje i poboljšanje njihovog stanja, bilo ono duhovno ili fizičko. Sve u svemu, drago mi je da imamo ovakve seminare, te da imamo ljude iz različitih dijelova našeg naroda, koji najbolje znaju kako bismo trebali dalje djelovati kao Caritas. Zahvalio bih se svim izlagačima, te Caritasu Zagrebačke nadbiskupije što su omogućili ovakav susret tijekom ovih teških vremena«, izjavio je Tomislav Vuković, član Odbora župnog Caritasa u Župi Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji.


Među zadovoljnim polaznicima ovoga ciklusa izobrazbi bila je i Gordana Grebenar, voditeljica Caritasa župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Malešnici-Oranicama u Zagrebu. »Dolaskom na ove susrete za formaciju voditelja župnih Caritasa, dobila sam priliku upoznati i poslušati izvrsne predavače, koji su obradili zanimljive teme koje se tiču karitativnog djelovanja Crkve. Svako predavanje sam pratila s velikim zanimanjem i u svakom sam pronašla nadahnuće za daljnji rad u našem župnom Caritasu. Na prvom susretu osobito me dotaklo predavanje o dva velika sveca Katoličke Crkve - sv. Franji Asiškom i bl. Alojziju Stepincu - i njihovoj brizi za siromašne. Istaknula bih da mi je osobito blisko bilo predavanje o karitativnom djelovanju bl. Alojzija Stepinca u vremenu teške ekonomske krize«, izjavila je gospođa Grebenar, predloživši organizatorima da naprave kvalitetne sažetke predavanja sa sva tri modula ove izobrazbe i učine ih dostupnima svim volonterima župnih caritasa u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Treći susret formacije voditelja župnih caritasa Zagrebačke nadbiskupije predviđen je za mjesec travanj ove godine.


Na fotografiji dolje: Voditeljica Caritasa župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Malešnici-Oranicama u Zagrebu Gordana Grebenar i Elza Parlov, voditeljica Sektora karitativnog rada CZN