CARITAS - PARTNER U RAZVIJANJU DRUŠTVENO ODGOVORNOG PONAŠANJA

2.7.2022.

Na I. znanstveno-stručnoj konferenciji na temu »Poduzetnički mindset kao preduvjet povećanja mobilnosti i konkurentnosti na tržištu rada razvojem ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, socijalno poduzetništvo i društveno odgovorno ponašanje« održanoj u organizaciji Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava jedan od predavača bila je i predstavnica zagrebačkog Caritasa, izlaganjem na temu »Caritas - partner u razvijanju društveno odgovornog ponašanja«.


Voditeljica projekata Caritasa Zagrebačke nadbiskupije Sandra Vrbančić predavanje je održala u okviru bogatog programa konferencije održane 1. srpnja 2022. u Narodnom sveučilištu Dubrava u Zagrebu, u plenarnom dijelu, u okviru tematskog područja »Društveno odgovorno ponašanje, društveno poduzetništvo i obrazovanje«.


SAŽETAK IZLAGANJA PREDSTAVNICE CARITASA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

Caritas Zagrebačke nadbiskupije je pastoralna i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije, pravna osoba Katoličke Crkve, humanitarna i neprofitna organizacija, posrednik u doniranju hrane, pružatelj usluga socijalne skrbi i organizator volontiranja. Punopravni je član Hrvatske mreže protiv siromaštva, Hrvatske mreže za beskućnike i Hrvatske mreže socijalnih samoposluga te pružatelj socijalnih usluga prihvatilišta za beskućnike i pomoći u kući. Caritas djeluje kroz karitativni sektor i sektor socijalnih usluga. Korisnici Caritasovih usluga su pojedinci i obitelji u potrebi, djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, žene žrtve nasilja, beskućnici, djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te stare i nemoćne osobe.

Svojim djelovanjem Caritas razvija i potiče društveno odgovorno ponašanje kroz zagovaranje prava socijalno isključenih skupina u društvu, uključivanjem u volonterski rad pojedinaca i organizacija, uključivanjem trgovačkih lanaca u kontinuirano doniranje hrane te osvješćivanjem javnosti o važnosti doniranja i nebacanja hrane. Caritas je otvoren za partnerstvo i poziva na suradnju organizacije koje provode projekte i programe vezane uz društveno odgovorno ponašanje koji bi bili na dobrobit socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama u našem društvu, a posebno osobama o kojima Caritas skrbi.


OPŠIRNIJE O KONFERENCIJI

Na svečanom otvaranju Konferencije zbor Osnovne škole Donja Dubrava izveo je tradiocionalne međimurske skladbe. Sudionike konferencije pozdravili su predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava Neven Mikša, prorektor za inovacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, a Protokol Gradonačelnika grada Zagreba je također prenio pozdrave i zaželio uspješan rad.

Konferencija je održana u cilju osnaživanja stručnjaka te razmjene iskustava vezanih uz razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, s naglaskom na poduzetništvo i poduzetnost sa svrhom povećanja mobilnosti i konkurentnosti na tržištu rada, posebice NEET skupine, kroz diseminaciju i uključenje zajednice u cjelini, slijedom niza programskih dokumenata: Programski dokument za razdoblje 2021. – 2024.: prema oporavku i otpornosti, Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. te Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025., Kurikuluma za međupredmetnu temu poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj te Kurikuluma međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole (Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj, NN, broj 10/2019., 29. siječnja 2019. godine.)

Isto tako, Agronomska škola Zagreb, Osnovna škola Granešina, Osnovna škola Donja Dubrava i Centar za razvoj neprofitnih organizacija predstavili su rad svojih poduzetničkih zadruga humanitarno-prodajnom izložbom svojih proizvoda: voća, povrća, džemova, radova kreativne radionice i drugo.

Organizacijski odbor konferencije: prof. dr. sc. Krešimir Buntak, predsjednik Odbora i članovi mr. sc. Andreja Marcetić, mr. sc. Beatrica Šurbek, Tihana Banko, Ines Ocvirk, Nevenka Lončarić Jelačić, Ivica Marinić, Josip Šestak, Nenad Pavlinić, Renata Herić, Ana Zadelj, Ivana Šabić, Violeta Grilec, Lucija Baškarić, Iva Bojčić, Kristinka Lemaić, Mato Sabol i Marija Cik.

Event i PR manager konferencije bila je mr. sc. Andreja Marcetić.

Više fotografija dostupno je na FB stranici Gradske četvrti Gornja Dubrava
https://web.facebook.com/Gradska-%C4%8Detvrt-Gornja-Dubrava-1432513020301865