Kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, Kuća sv. Franje

Skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja

Kuća sv. Franje Augusta Šenoe 52, Vugrovec, 10360 Sesvete
telefon: 01 20 44 010
voditelj: 099 2391 603
kućni mobitel: 099 2391 604
e-mail: kuca.vugrovec@czn.hr

Kuća je počela s radom 7. listopada 1972. godine. Kapacitet kuće je 32 korisnika.
Djelatnost: skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja.
Djelatnici: voditelj kuće, psiholog, vanjski suradnik-logoped, odgojitelji, tehničko osoblje

Promijeni njihov svijet. Promjeni svoj. Ovo mijenja sve.