Kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, Kuća sv. Franje

Skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja


Kuća sv. Franje
Augusta Šenoe 52, Vugrovec
10360 Sesvete

telefon: 01 20 44 010
voditelj: 099 2391 603
kućni mobitel: 099 2391 604
e-mail: kuca.vugrovec@czn.hr

Kuća je počela s radom 7. listopada 1972. godine.

Kapacitet kuće je 32 korisnika.

Djelatnost: skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja.

Djelatnici: voditelj kuće, psiholog, vanjski suradnik-logoped, odgojitelji, tehničko osoblje