Kuća za smještaj trudnica i nezbrinutih majki s novorođenčadi i djecom do tri godine, Kuća ljubavi Savica

Skrb o trudnicama i nezbrinutim majkama s novorođenčadi i djecom do tri godine, zadovoljavanje životnih potreba (stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena) djece jasličke dobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; trudnica i majki koje iz različitih razloga nemaju osnovnih uvjeta živjeti u svojim obiteljima.


»Kuća ljubavi«
Budaševska 20, 10000 Zagreb
01 24 08 833 (kuća)
098 9840594 (kuća)
099 2391606 (voditeljica Kuće)
kuca.ljubavi@czn.hrKuća Ljubavi počela je s radom 1991. godine.

Kuća osigurava smještaj maloljetnim i punoljetnim trudnicama i majkama s djecom od rođenja do godine dana života, a koji iz različitih razloga nemaju osnovnih uvjeta živjeti samostalno ili u svojim obiteljima.

U Kući se pruža smještaj i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi od rođenja do treće godine života.

Korisnici su smješteni rješenjem centara za socijalnu skrb, na stalan ili privremeni smještaj. Smještajni kapacitet je 30 korisnika: 21 dijete i 9 majki ili trudnica.

Usluga za trudnice ili majke s djetetom do godine dana života obuhvaća brigu o zdravlju i njegu, socijalni rad i psihološku procjenu, praćenje i podršku te pripremu za samostalan život.

Usluga za djecu od rođenja do treće godine života obuhvaća brigu o zdravlju i njegu, poticanje cjelovitog psihomotornog razvoja djece kroz pedagoški rad, psihološku procjenu, praćenje i podršku.

Djelatnici: voditelj Kuće, socijalni radnik, psiholog, medicinske sestre, predškolski odgojitelji, tehničko osoblje.