PROJEKT »PONOVNO AKTIVNI«

Slika: PROJEKT »PONOVNO AKTIVNI«

Caritas Zagrebačke nadbiskupije sudjeluje kao partner Gradu Zagrebu u projektu »Ponovno aktivni«, koji ima za cilj motivirati i aktivirati na tržištu rada osamdeset (80) radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Grada Zagreba te ih osposobiti za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


PODATCI O PROJEKTU

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Naziv Poziva: Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb

Naziv projekta: PONOVNO AKTIVNI

Nositelj projekta: Grad Zagreb

Ukupna vrijednost: 2.684.260,50 kuna

Vrijeme provedbe: 2021. - 2023.

O projektu: Opći cilj je povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Specifični ciljevi su razviti/unaprijediti socijalne usluge i programe za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina; razviti i unaprijediti interkulturalne usluge/aktivnosti na prostoru urbanih aglomeracija/područja u svrhu socijalnog uključivanja ranjivih skupina.

Cilj projekta je motivirati i aktivirati 80 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Grada Zagreba te ih osposobiti za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina.

Navedeno će se postići provedbom aktivnosti psihosocijalne potpore i socijalnog mentorstva kroz motiviranje i osobno osnaživanje korisnika te provedbom programa neformalnih oblika učenja, informatičkog osposobljavanja i financijskog opismenjavanja. Na izbor će korisnicima također biti ponuđena mogućnost pohađanja programa osposobljavanja/prekvalifikacije s obzirom na to da se navedena ciljna skupina zbog nemotiviranosti nedovoljno uključuje u mjere osposobljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Projekt predviđa i adaptaciju i opremanje 80 m2 prostora za provedbu projektnih aktivnosti.

Partneri na projektu: Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom »Zamisli«

Uloga Caritasa: Uloga Caritasa Zagrebačke nadbiskupije je motivirati 25 radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade za uključivanje u projektne aktivnosti s ciljem njihovog jačanja, edukacije, osposobljavanja te ponovnog vraćanja na tržište rada.

Obzirom da su korisnici zajamčene minimalne naknade, kao jedna od najugroženijih socijalnih skupina, istovremeno i korisnici Caritasovog socijalnog dućana, stručni radnici Caritasove Socijalne službe će između njih odabrati 25 korisnika projekta te ih uključiti, pratiti, kontinuirano motivirati za sudjelovanje u aktivnostima i pružati im potporu u procesu povratka u tržište rada.

Za više informacija o projektu:
https://www.zagreb.hr/en/ponovno-aktivni/167791
projekti@czn.hr


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
https://strukturnifondovi.hr

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“
http://www.esf.hrTIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Dana 26. veljače 2021. održan je prvi sastanak Projektnog tima projekta „Ponovno aktivni“ na kojem su Grad Zagreb i partnerske organizacije dogovorili početne radnje za uključivanje korisnika u projektne aktivnosti.

04. 05. 2021. - PREDSTAVLJEN PROJEKT »PONOVNO AKTIVNI«
https://www.czn.hr/vijesti/predstavljen-projekt-ponovno-aktivni

14. 05. 2021. - POTPISAN SPORAZUM O PARTNERSTVU O PROVEDBI PROJEKTA 'PONOVNO AKTIVNI'
https://www.czn.hr/vijesti/potpisan-sporazum-o-partnerstvu-o-provedbi-projekta-ponovno-aktivni

18. 05. 2021. - O PROJEKTU »PONOVNO AKTIVNI« U EMISIJI »DOBRO JUTRO, HRVATSKA« NA HRT 1
https://www.czn.hr/vijesti/o-projektu-ponovno-aktivni-u-emisiji-dobro-jutro-hrvatska

22. 08. 2022. - POZIV KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NOVČANE NAKNADE S PODRUČJA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA PONOVNO AKTIVNI
https://www.czn.hr/vijesti/poziv-korisnicima-zajamcene-minimalne-novcane-naknade-s-podrucja-grada-zagreba-za-ukljucivanje-u-aktivnosti-projekta-ponovno-aktivni
https://www.facebook.com/CaritasZagrebackeNadbiskupije