ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA CARITASOVA PROJEKTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

25.10.2023. Slika: ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA CARITASOVA PROJEKTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Povodom završetka provedbe projekta »Caritas-stambena zajednica za osobe s invaliditetom«, koji je započeo 2. studenoga 2021. godine, Caritas Zagrebačke nadbiskupije održao je 24. listopada online završnu konferenciju.


Dvogodišnji projekt »Caritas-stambena zajednica za osobe s invaliditetom« (https://www.czn.hr/projekti/projekt-caritas-stambena-zajednica-za-osobe-s-invaliditetom) bio je usmjeren na deinstitucionalizaciju osoba s invaliditetom, a provodio se u okviru Poziva »Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb«. Projekt vrijedan 235.639,26 EUR / 1.775.424,00 kuna bio je sufinanciran od Europske unije kroz Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%). Partner na projektu bio je Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

U pozdravnom govoru sudionicima konferencije ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupje s. Jelena Lončar obrazložila je da je ovaj projekt osmišljen i proveden zato jer za mlade osobe s invaliditetom nema dovoljno izvaninstitucijskih usluga, posebno organiziranog stanovanja pa korisnici Caritasove kuće u Brezovici nemaju kamo kada završe školu. Ovim projektom Caritas je trajno zbrinuo osmero (8) mladih ljudi s invaliditetom jer Stambena zajednica za osobe s invaliditetom nastavlja s radom poslije završetka projekta 2. studenoga ove godine. Naime u okviru redovitog Caritasovog poslovanja organizirano stanovanje je nova usluga koju Caritas pruža u mreži usluga socijalne skrbi. Osim Stambene zajednice, Caritas je pokrenuo pružanje usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku i za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi kao i usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku za mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Tako Caritas trenutno ima 3 stambene zajednice s kapacitetom 24 mjesta, čime je pridonio procesu deinstitucionalizacije djece, mladih punoljetnih osoba i odraslih osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i najvažnije - kvaliteti života korisnika u stambenim zajednicama.

Detaljno izlaganje o rezultatima Projekta održala je Suzana Horvat Kutle, voditeljica Sektora usluga socijalne skrbi zagrebačkog Caritasa, koja je istaknula da je projekt napisan za točno određene osobe s invaliditetom, djecu iz Kuće za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem »Bl. Alojzije Stepinac« u Brezovici, koja su završila školu a nadležni centri za socijalnu skrb nisu imali rješenje za njihov daljnji smještaj - sve u želji da im se omogući bolja kvaliteta života, humaniji uvjeti življenja i povećanje osjećaja sigurnosti, sada i za budućnost. U okviru Projekta organizirano je i pruženo više od 100 usluga savjetovanja i pomaganja, više od 100 usluga psihosocijalne podrške i više od 100 savjetodavnih usluga koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose korisnicima stambene zajednice i članovima njihovih obitelji. Adaptirani su i opremljeni prostori za pružanje usluge organiziranog stanovanja. Desetero (10) zaposlenika Caritasa i desetero (10) stručnjaka iz suradničkih organizacija educirano je za pružanje usluga osobama s invaliditetom u organiziranom stanovanju i članovima njihovih obitelji, sve u cilju unaprjeđenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti.

Uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku - 24 sata, 7 dana u tjednu - pružalo je pet (5) zaposlenika u stambenoj zajednici: 1 viši i 4 asistenta. Radna terapeutkinja Ružica Radičević opisala je sudionicima konferencije kako teče život u Caritasovoj stambenoj zajednici za osobe s invaliditetom.

Uz zaposlenike, u stambenoj zajednici bila je angažirana i psihologinja Caritasa koja je pružala usluge psihosocijalne i savjetodavne potpore i pomoći korisnicima.

Cijelo vrijeme provedbe Projekta, dr. sc. Vesna Mihanović je educirala zaposlenike Stambene zajednice za pružanje usluge organiziranog stanovanja što je bilo od velikog značaja s obzirom da je ovo nova usluga u Caritasu. Ona je iznijela kratak osvrt iz aspekta stručnjaka za osobe s invaliditetom u organiziranom stanovanju.

Ispred partnera u Projektu, Grada Zagreba, sudionicima se obratio i Frane Dadić, mag. pol., viši stručni suradnik iz Sektora za zaštitu osoba s invaliditetom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

»Kao partner, Grad Zagreb je sudjelovao u projektu Caritas-stambena zajednica za osobe s invaliditetom, kojeg je provodio Caritas Zagrebačke nadbiskupije. Već od samog početka, projekt je bio hvalevrijedan jer se suradnja s Caritasom temelji na zajedničkoj viziji društva u kojem su sve osobe, bez obzira na svoje sposobnosti, jednako vrijedne i imaju jednake mogućnosti za razvoj i ostvarenje svojih potencijala. S obzirom na to da je cilj projekta deinstitucionalizacija osoba s invaliditetom i to uz pomoć usluge organiziranog stanovanja, takav cilj držimo iznimno važnim, jer život u stambenoj zajednici, kao onaj najsličniji obiteljskom, omogućuje bolju kvalitetu življenja. Svakako treba napomenuti kako su deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije kroz osiguranje kapaciteta za dugotrajnu skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, jedan je od ciljeva Zagrebačke Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025., kao temeljnog dokumenta poboljšanja života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu. Vezano uz sam projekt stambene zajednice, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, kao nadležni ured Grada Zagreba po pitanju pružanja usluga osobama s invaliditetom ocjenjuje suradnju sa zagrebačkim Caritasom iznimno uspješnom i od velike važnosti za osobe s invaliditetom u gradu, jer im omogućuje pristup kvalitetnim uslugama i podršci koje im pomažu da žive samostalno i aktivno sudjeluju u društvu. Ova uspješnost potvrđuje se samim time što će projekt, nakon završetka, ostaviti uslugu koja će se kontinuirano pružati mladim osobama u samostalnom životu. Također, kao što je i viđeno tijekom trajanja samog projekta, korisnici navedene usluge imat će pristup kvalitetnoj skrbi i podršci koja im je potrebna za samostalan život te završno, s ovakvim pristupom, smatramo kako će korisnici usluge imati više mogućnosti u uključivanju u zajednicu i ostvarivanju svojih potencijala. Nadamo se da će u budućnosti biti još ovakvih suradnji i želim Vam uspjeh u daljnjem radu«, izjavio je gosp. Dadić povodom završetka Projekta.

Tijekom konferencije prikazan je i kratki videokolaž s izjavama korisnika Stambene zajednice.

Sadržaj ove vijesti isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Facebook