Projekt »Caritas - stambena zajednica za osobe s invaliditetom«

Osnivanjem Caritasove stambene zajednice omogućuje se bolja kvaliteta života, humaniji uvjeti življenja i povećanje osjećaja sigurnosti osoba s invaliditetom.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


PODATCI O PROJEKTU


Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Naziv Poziva: Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Naziv projekta: Caritas – stambena zajednica za osobe s invaliditetom

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost: 1.775.424,00 kuna (u potpunosti financirano iz Europskog socijalnog fonda)

Vrijeme provedbe: 2. 11. 2021. - 2. 11. 2023.

O projektu: Osnivanjem Caritasove stambene zajednice omogućuje se bolja kvaliteta života, humaniji uvjeti življenja i povećanje osjećaja sigurnosti osoba s invaliditetom. Istovremeno, smanjuje se broj korisnika institucionalnih usluga, omogućuje pristup usluzi organiziranog stanovanja u Gradu Zagrebu, prevenira se institucionalizacija, pruža psihosocijalna podrška, savjetovanje i pomoć osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Projektom se jačaju kapaciteti stručnih radnika te podiže razina svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i pravima osoba s invaliditetom.

Očekivani rezultati:

- Organizirana i pružena usluga organiziranog stanovanja u jednoj stambenoj zajednici za 8 osoba s invaliditetom izmještenih iz institucijskog smještaja
- Organizirano i pruženo minimalno 100 usluga savjetovanja i pomaganja korisnicima stambene zajednice i članovima njihovih obitelji
- Organizirano i pruženo minimalno 100 usluga psihosocijalne podrške korisnicima stambene zajednice i članovima njihovih obitelji
- Organizirano i provedeno minimalno 100 savjetodavnih usluga koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose korisnicima stambene zajednice i članovima njihovih obitelji
- Adaptirani i opremljeni prostori za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga
- 10 zaposlenika Caritasa i 10 stručnjaka iz suradničkih organizacija educirano za pružanje usluga osobama s invaliditetom u organiziranom stanovanju i članovima njihovih obitelji. Svrha edukacije je unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti.


Partneri na projektu: 
Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hr


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
https://strukturnifondovi.hr

Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali«
TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Roll-up za projekt »Caritas – stambena zajednica za osobe s invaliditetom«
https://drive.google.com/file/d/19GJ7AY10mK0wobbcAKj69mGmRsgY1FXC/view?usp=sharing

Plakat za projekt »Caritas – stambena zajednica za osobe s invaliditetom«
https://drive.google.com/file/d/1cKOrqYa27Z2ZAK0tkVO91VWEb213dnD1/view?usp=sharing


...


Promijeni njihov svijet. Promijeni svoj. Ovo mijenja sve.