DOPRINOS CARITASA PREVENCIJI INSTITUCIONALIZACIJE STARIJIH OSOBA

10.1.2022.

Kroz partnerstvo s Društvom za psihološku pomoć (DPP) iz Zagreba, tijekom sljedeće dvije godine Caritas Zagrebačke nadbiskupije upućivat će osobe starije životne dobi u aktivnosti provođenja programa kognitivnog osnaživanja, jačanja socio-emocionalnih kompetencija i individualne psihološke podrške, a ujedno će uključivati i svoje zaposlenice-gerontodomaćice i volontere u izobrazbu za rad s osobama starije životne dobi. Projekt je vrijedan 746.584,23 kuna, a bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) te iz Europskog socijalnog fonda (85%).
Projekt pod nazivom »Psihosocijalnim aktivnostima i edukacijom u zajednici do prevencije institucionalizacije starijih osoba« započeo je 1. studenoga 2021. godine, a trajat će do 1. studenoga 2023. godine. Uz Caritas Zagrebačke nadbiskupije, partneri na projektu su Grad Zagreb i Dom za starije osobe Trnje u Zagrebu.

Cilj projekta je ponuditi psihosocijalne aktivnosti osobama životne dobi od 65 godina i naviše, koje žive u Gradu Zagrebu, te povećati kompetencije za rad sa starijim osobama kod gerontodomaćica i volontera, a sve to u svrhu prevencije institucionalizacije starijih osoba. Na probleme s kojima se susreću stariji građani djelovat će se dvosmjerno - neposredno radeći s osobama starije životne dobi i neposredno radeći s osobama koje pružaju usluge i/ili pomažu starijim osobama za koje će, u okviru Projekta, biti izrađen program pružanja psihosocijalnih aktivnosti te će se organizirati sistematizirani rad.

»Pandemija COVID-19 osobito je negativno utječe na najstarije članove našeg društva. Kako bi zaštitili svoje zdravlje, starije su se osobe trebale prilagoditi na čitav niz promjena u svom svakodnevnom životu. Pri tome su njihovi socijalni kontakti ograničeni te su više vremena provodili u svojim domovima odvojeni od bližnjih. Kroz ovaj će se Projekt omogućiti neophodna individualna i grupna psihološka podrška starijim osobama čime će se neposredno utjecati na poboljšanje kvalitete njihovog života. Provedbom projektnih aktivnosti stavit će se naglasak na važnost brige o mentalnom zdravlju i u starijoj dobi, što je nažalost često zapostavljeno«, pojasnila je Nikolina Šaravanja, psihologinja Društva za psihološku pomoć (https://dpp.hr/) i voditeljica Projekta.

Više informacija o Projektu zainteresirani mogu pronaći na donjim poveznicama.

https://www.czn.hr/projekti/projekt-psihosocijalnim-aktivnostima-i-edukacijom-u-zajednici-do-prevencije-institucionalizacije-starijih-osoba

https://dpp.hr/esf-seniori/

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.