Projekt »Psihosocijalnim aktivnostima i edukacijom u zajednici do prevencije institucionalizacije starijih osoba«

Cilj projekta je ponuditi psihosocijalne aktivnosti osobama starije životne dobi (65 godina i više) u Gradu Zagrebu te povećati kompetencije za rad sa starijim osobama kod gerontodomaćica i volontera, a u svrhu prevencije institucionalizacije starijih.


Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Naziv Poziva: Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Naziv projekta: PSIHOSOCIJALNIM AKTIVNOSTIMA I EDUKACIJOM U ZAJEDNICI DO PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE STARIJIH OSOBA

Nositelj projekta: Društvo za psihološku pomoć, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 746.584,23 kn

Vrijeme provedbe projekta: 1. 11. 2021. - 1. 11. 2023.

O projektu: Cilj projekta je ponuditi psihosocijalne aktivnosti osobama starije životne dobi (65 godina i više) u Gradu Zagrebu te povećati kompetencije za rad sa starijim osobama kod gerontodomaćica i volontera, a u svrhu prevencije institucionalizacije starijih.

Projekt predstavlja višeslojan pristup osiguravanju kvalitetnijeg starenja tako da se na probleme s kojima se starija populacija suočava djeluje kroz a) direktan rad s osobama starije životne dobi te kroz b) direktan rad s osobama koje pružaju usluge i/ili pomažu starijima. Direktan rad se odnosi na izradu programa pružanja psihosocijalnih aktivnosti te putem organiziranja sistematiziranog rada sa starijim osobama, dok se rad s pružateljima usluga starijim osobama odnosi na rad s volonterima koji rade direktno s osobama starije životne dobi.

Partneri na projektu: Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Grad Zagreb i Dom za starije osobe Trnje

Uloga Caritasa: Uloga Caritasa Zagrebačke nadbiskupije je upućivanje osoba starije životne dobi u aktivnosti provođenja programa kognitivnog osnaživanja, jačanja socio-emocionalnih kompetencija te individualne psihološke podrške i uključivanje Caritasovih gerontodomaćica i volontera u edukaciju za rad sa osobama starije životne dobi.

Za više informacija o projektu: https://dpp.hr/esf-seniori/projekti@czn.hr

Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi
https://strukturnifondovi.hr/
TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI


...Promijeni njihov svijet. Promijeni svoj. Ovo mijenja sve.