PROJEKT »STRES NE MORA BITI POTRES«

Ciklus radionica za mlade osobe korisnike Caritasove Kuće za mlade, kojima će im se, kroz praktične primjere i vježbe, pomoći u prepoznavanju izvora stresa i adekvatnom nošenju sa stresom.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

P O D A T C I   O   P R O J E K T U

Izvor financiranja: Zagrebačka županija, Stručna služba Župana

Naziv Poziva: Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2021. godini

Naziv projekta: STRES NE MORA BITI POTRES

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost:
 11.000,00 kn

Vrijeme provedbe: 1. 5. 2021. - 31. 12. 2021.

O projektu: Ciklus radionica za mlade osobe korisnike Caritasove Kuće za mlade, kojima će im se, kroz praktične primjere i vježbe, pomoći u prepoznavanju izvora stresa i adekvatnom nošenju sa stresom. Pomoć u nošenju sa stresom tim mladim ljudima je potrebna uzimajući u obzir da gotovo polovica njih dolazi iz institucija socijalne skrbi te nemaju pomoć i podršku roditelja, što stvara dodatne poteškoće koje im otežavaju prilagodbu na samostalan život. Različitim praktičnim vježbama osnažit će se korisnike Kuće za kvalitetnije osamostaljivanje i uključivanje u društvenu zajednicu, lakše nošenje sa stresnim situacijama, te njihovo rješavanje s pozitivnim ishodom.

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hr


TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

15. 11. 2021. - CARITASOV PROJEKT OSNAŽIVANJA MLADIH - »STRES NE MORA BITI POTRES«
https://www.czn.hr/vijesti/caritasov-projekt-osnazivanja-mladih-stres-ne-mora-biti-potres


...