CARITASOV PROJEKT OSNAŽIVANJA MLADIH - »STRES NE MORA BITI POTRES«

15.11.2021. Slika: CARITASOV PROJEKT OSNAŽIVANJA MLADIH - »STRES NE MORA BITI POTRES«

U Kući za odmor »Kalje« Caritasa Zagrebačke nadbiskupije održana je dvodnevna radionica za korisnike Kuće za mlade »Da život imaju!« pod nazivom »STRES NE MORA BITI POTRES«, što je ujedno i naziv projekta za čiju provedbu je financijska sredstva osigurala Zagrebačka županija.


Tijekom radionice, koja je održana 12. i 13. studenoga, korisnici Kuće za mlade promišljali su o vlastitim stresorima i doživljajima stresa, o strategijama suočavanja koje koriste u nošenju sa stresom, kao i o tome jesu li te strategije učinkovite i korisne, te pomažu li u suočavanju sa stresom ili ne.

Drugi vrlo važan dio odnosio se na utvrđivanje bi li se moglo drugačije, na koje svoje resurse se pritom možemo osloniti te koje osobine, stavovi, misli i ponašanja nam pomažu u nošenju sa stresom, a koje otežavaju. Sudionici su nastojali otkriti koje su to njihove slabe, a koje jake strane te kako se nositi sa stresom.

Radionicu je pripremila stručna suradnica Kuće za mlade, kojoj je najveća nagrada za trud glasno iskazana želja mladih za slijedećim susretima i promišljanjima na aktualne teme kao i povratna informacija da im je ova radionica puno pomogla.

Radionici je doprinio ugođaj posebno lijepe, nedirnute prirode u srcu Žumberka i ugodnog prostora Caritasova objekta, koji potiče na druženje i povezivanje.