PROJEKT »REHABILITACIJA U PRIRODI«

Slika: PROJEKT »REHABILITACIJA U PRIRODI«

Ciklus rehabilitacijskih radionica za mlade osobe s teškoćama u razvoju/invaliditetom – korisnika Caritasove Kuće »Bl. Alojzije Stepinac«.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


P O D A T C I   O   P R O J E K T U

Izvor financiranja: Zagrebačka županija, Stručna služba Župana

Naziv Poziva: Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2021. godini

Naziv projekta: REHABILITACIJA U PRIRODI

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost: 15.000,00 kn

Vrijeme provedbe: 1. 5. 2021. - 31. 12. 2021.

O projektu: Ciklus rehabilitacijskih radionica za mlade osobe s teškoćama u razvoju/invaliditetom – korisnika Caritasove Kuće „Bl. Alojzije Stepinac“. Radionice su usmjerene na poticanje cjelokupnog razvoja korisnika u cilju ublažavanja i prevencije daljnjih razvojnih teškoća te očuvanja preostalih sposobnosti mladih osoba s invaliditetom. Radionice će se održati izvan institucije u kojoj većina njih živi godinama, u prirodi koja omogućuje kvalitetnu tjelesnu rehabilitaciju, a također doprinosi i psihosocijalnoj dobrobiti te smanjenju osjećaja isključenosti.

Radionice će biti usmjerene na fizičku aktivnost na otvorenom, kreativno izražavanje te uvježbavanje životnih vještina u novom prostoru s ciljem rada na jačanju prilagodbe na druge i drugačije prostore, te u konačnici lakšem izlasku iz institucije, kada za to dođe vrijeme.Za više informacija o projektu:
projekti@czn.hr
TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

04. 11. 2021. - REHABILITACIJA U PRIRODI KORISNIKA CARITASOVE KUĆE U BREZOVICI
https://www.czn.hr/vijesti/rehabilitacija-u-prirodi-korisnika-caritasove-kuce-u-brezovici