PROJEKT »PSIHOSOCIJALNA POMOĆ STRUČNJAKA OBITELJIMA I POJEDINCIMA / OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE«

Slika: PROJEKT »PSIHOSOCIJALNA POMOĆ STRUČNJAKA OBITELJIMA I POJEDINCIMA / OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE«

Caritas Zagrebačke nadbiskupije pružio je ovim projektom je podršku pojedincima i njihovim obiteljima kroz otklanjanje psihosocijalnih poteškoća i problema koji uznemiruju ili otežavaju njihov život te je na taj način doprinio kvaliteti njihova života.


Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici
isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


Izvor financiranja: Hrvatski Caritas

Naziv Poziva: Poziv za raspodjelu imovinskih dobara u 2022. i 2023. godini, ostvarenih temeljem Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

Naziv projekta: PSIHOSOCIJALNA POMOĆ STRUČNJAKA OBITELJIMA I POJEDINCIMA / OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Vrijeme provedbe projekta: 1. 1. 2023. – 31. 8. 2023.

O projektu: Korisnici Obiteljskog savjetovališta zagrebačkog Caritasa su pojedinci i obitelji koji je javljaju najčešće zbog poremećenih odnosa u obitelji, raznih ovisnosti te depresije. Zastupljena su oba spola, u dobi do 50 godina. U razdoblju od 1. siječnja do 31. kolovoza ove godine rad s korisnicima bio je strukturiran na sljedeći način: individualni tretmani, bračni ili partnerski tretmani, obiteljski tretmani, medijacija, duhovni tretmani, grupni tretmani i psihotestiranja. Korisnici su najčešće bili uključeni u individualno savjetovanje (901 tretman). U navedenom razdoblju održano je 117 partnerskih tretmanima te 78 grupnih. Važno je naglasiti da je u razdoblju provedbe Projekta uključeno 276 novih klijenata, što govori o povećanim potrebama u ovom području rada, odnosno velikoj potrebi psihološke podrške.

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hr
Tijek projektnih aktivnosti:

30. 11. 2023.
»ZNAČAJNA POTPORA HRVATSKOG CARITASA RADU ZAGREBAČKOG CARITASA«
https://www.czn.hr/vijesti/znacajna-potpora-hrvatskog-caritasa-radu-zagrebackog-caritasa

01. 09. 2023.
DOPRINOS OBITELJSKOG SAVJETOVALIŠTA KVALITETI ŽIVOTA GRAĐANA
https://www.facebook.com/CaritasZagrebackeNadbiskupije/posts/pfbid02f1VXLD1PZ8pZcL6fjNxT95wGce2KfEpN3bHuR4qZx2gJc1rGss3t9XsDwWJYdDytl

...