ZNAČAJNA POTPORA HRVATSKOG CARITASA RADU ZAGREBAČKOG CARITASA

30.11.2023. Slika: ZNAČAJNA POTPORA HRVATSKOG CARITASA RADU ZAGREBAČKOG CARITASA

Zahvaljujući novčanim sredstvima dobivenima preko Poziva za raspodjelu imovinskih dobara u 2022. i 2023. godini, ostvarenih temeljem Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, Caritas Zagrebačke nadbiskupije dobio je značajnu potporu preko Hrvatskog Caritasa za razna područja svojega djelovanja. Donosimo kratke prikaze projekata financiranih tijekom ove godine.


POMOĆ CARITASA ZA 240 OSOBA U POTREBI

Projektom »Financijska i materijalna pomoć ljudima u potrebi«, koji je financirao Hrvatski Caritas, Caritas Zagrebačke nadbiskupije pružio je jednokratnu financijsku i materijalnu pomoć obiteljima i pojedincima u potrebi, obuhvativši ukupno 240 korisnika.

Oblici pomoći bili su: pomoć u hrani, odjeći, obući i higijenskim potrepštinama; pomoć u drvima za ogrjev; pomoć u namještaju i bijeloj tehnici; novčana pomoć za potrebe školovanja djece, bolesti člana obitelji, smrti ukućana i sl.; novčana pomoć za podmirenje troškova režija, kupnju lijekova i sl.; posudba bolesničkih kreveta i ortopedskih pomagala.

Projektom su obuhvaćeni korisnici u sljedećim kategorijama: osobe bez primanja i ostvarenih prava iz sustava socijalne skrbi; korisnici u sustavu socijalne skrbi; osobe u potrebi po preporuci župnika ili župnog caritasa.

Projekt se provodio od 1. siječnja do 1. listopada 2023. godine.ZNAČAJNA POMOĆ RADU SOCIJALNE SLUŽBE ZAGREBAČKOG CARITASA

Projektom »Materijalna i savjetodavna pomoć / Socijalna služba«, koji je financirao Hrvatski Caritas, Caritas Zagrebačke nadbiskupije je u razdoblju provedbe odogovorio na potrebe brojnih korisnika, kako obiteljima i osobama u potrebi koje su već evidentirane u njegovoj bazi podataka, tako i onima koji su se po prvi puta javili za pomoć.

U okviru Projekta, materijalnu pomoći primilo je 1. 449 nositelja (socijalno ugroženih obitelji/samaca); materijalnu pomoć u prehrambenih namirnicama i higijenskim potrepštinama također su primile i osobe raseljene iz Ukrajine; uslugu savjetovanja i informiranja o ostvarivanju pomoći i usluga u Caritasu i o pravima iz sustava socijalne skrbi primilo je 10.200 osoba osobno, pismeno i/ili telefonski; odrađeno je 120 terenskih obilazaka korisnika u potrebi.

Projekt se provodio od 1. siječnja do 31. kolovoza 2023. godine.

Fotografije su dostupne u FB objavi.CARITAS NABAVIO ANTIDEKUBITALNE MADRACE ZA POSUDBU

Zahvaljujući Projektu »Nabava madraca za bolesničke krevete i antidekubitalnih madraca«, kojega je finacirao Hrvatski Caritas, Caritas Zagrebačke nadbiskupije nabavio je 60 madraca za bolesničke krevete za posudbu obiteljima slabijeg imovinskog statusa.

Zagrebački Caritas madrace za bolesničke krevete daje na posudbu obiteljima preko svoje Posudionice ortopedskih pomagala, čime omogućava boravak bolesnih osoba u krugu obitelji i čini ga dostojanstvenijim.

Osim bolesničkih kreveta, madraca i invalidskih kolica, korisnici mogu u Caritasovoj Posudionici posuditi i hodalice za starije i nemoćne osobe, bolesničke ormariće i stoliće, wc-stolce, štake, štapove i druga pomagala, ovisno o trenutnome stanju na skladištu. Posudba tih pomagala je bez naknade, a korisnici mogu dobiti i pelene za odrasle osobe, higijenske uloške za inkontinenciju i podloške za krevet.

Projekt se provodio od 1. siječnja do 1. listopada 2023. godine.

Fotografije su dostupne u FB objavi.CARITAS NABAVIO NOVO VOZILO ZA DJECU U BREZOVICI

Zahvaljujući Projektu »Nabava vozila za prijevoz djece iz Doma Brezovica«, kojega je financirao Hrvatski Caritas, Caritas Zagrebačke nadbiskupije osigurao je potreban prijevoz za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u Kući bl. Alojzija Stepinca u Brezovici i time je osigurao zadovoljavanje zdravstvenih, obrazovnih, društvenih i drugih potreba korisnika u toj ustanovi.

S obzirom na brojne potrebe korisnika Kuće, čiji je kapacitet 75 korisnika na stalnom smještaju a do 25 korisnika prima uslugu poludnevnog i/ili cjelodnevnog boravka, prijevoz se odvija svakodnevno u više navrata zbog različitih odgojno-obrazovnih i specifičnih zdravstvenih potreba. Nakon izvršenja svih obveznih aktivnosti, vozilo koristi prijevozu korisnika na različite društvene i kulturne aktivnosti izvan Kuće čime se utječe na njihovu veću uključenost u društveni život zajednice.

Projekt se provodio od 1. siječnja do 31. listopada 2023. godine.

Fotografije su dostupne u FB objavi.CARITAS OBNOVIO NAMJEŠTAJ U KUĆI SV. FRANJE

Zahvaljujući Projektu »Opremanje spavaonica i prostora dnevnog boravka za djecu bez roditeljske skrbi Sv. Franje u Vugrovcu«, kojega je financirao Hrvatski Caritas, Caritas Zagrebačke nadbiskupije obnovio je namještaj u svojoj kući u kojoj se nalazi na smještaju 34 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u dobi od 3 do 16 godina.

Uređenim spavaonicama i prostorijama dnevnog boravka djece, osigurani su preduvjeti za ugodniji i smisleniji boravak te se otvaraju mogućnosti održavanja različitih odgojno-obrazovnih aktivnosti kao i aktivnosti slobodnog vremena. Osim djece, direktnih korisnika, dodatni benefit Projekta je povećana kvaliteta rada djelatnika te jednostavnija organizacija aktivnosti unutar Kuće.

Projekt se provodio od 1. siječnja do 5. studenoga 2023. godine.

Fotografije su dostupne u FB objavi.POMOĆ CARITASA ZA BOLJE ŽIVOTNE UVJETE

Zahvaljujući Projektu »Priključak vodoopskrbe i odvodnje u mobilnom stambenom modulu Ž. M.«, kojega je financirao Hrvatski Caritas, Caritas Zagrebačke nadbiskupije riješio je problem vodoopskrbe i odvodnje gđi Ž. i time joj je pomogao ostvariti kvalitetnije životne uvjete.

Četrdesetosmogodišnja gđa Ž. korisnica je zajamčene minimalne naknade i do sada nije imala potpuno riješeno stambeno pitanje, odnosno stambeni objekt (modul) u kojemu živi nije imao priključak za vodu. Zagrebački Caritas u ovom slučaju pomogao je osobi koja ima određena ograničenja pa nije mogla samostalno riješiti svoje stambeno pitanje. Živi sama i bila je žrtva nepredvidljivih prirodnih događaja (potresa).

Projekt se provodio od 1. siječnja do 31. srpnja 2023. godine.DOPRINOS OBITELJSKOG SAVJETOVALIŠTA KVALITETI ŽIVOTA GRAĐANA

Zahvaljujući Projektu »Psihosocijalna pomoć stručnjaka obiteljima i pojedincima / Obiteljsko savjetovalište«, kojega je financirao Hrvatski Caritas, Caritas Zagrebačke nadbiskupije pružio je podršku pojedincima i njihovim obiteljima kroz otklanjanje psihosocijalnih poteškoća i problema koji uznemiruju ili otežavaju njihov život te je na taj način doprinio kvaliteti njihova života.

Korisnici Obiteljskog savjetovališta zagrebačkog Caritasa su pojedinci i obitelji koji je javljaju najčešće zbog poremećenih odnosa u obitelji, raznih ovisnosti te depresije. Zastupljena su oba spola, u dobi do 50 godina. U razdoblju od 1. siječnja do 31. kolovoza ove godine rad s korisnicima bio je strukturiran na sljedeći način: individualni tretmani, bračni ili partnerski tretmani, obiteljski tretmani, medijacija, duhovni tretmani, grupni tretmani i psihotestiranja. Korisnici su najčešće bili uključeni u individualno savjetovanje (901 tretman). U navedenom razdoblju održano je 117 partnerskih tretmanima te 78 grupnih. Važno je naglasiti da je u razdoblju provedbe Projekta uključeno 276 novih klijenata, što govori o povećanim potrebama u ovom području rada, odnosno velikoj potrebi psihološke podrške.

Projekt se provodio od 1. siječnja do 31. kolovoza 2023. godine.

Fotografije su dostupne u FB objavi.


HRVATSKI I ZAGREBAČKI CARITAS ZAJEDNO U SKRBI ZA BESKUĆNIKE

Zahvaljujući Projektu »Skrb za beskućnike«, kojega je financirao Hrvatski Caritas, Caritas Zagrebačke nadbiskupije unaprijedio je kvalitetu života osoba u beskućništvu, osnaživanjem korisnika svojega Prihvatilišta za beskućnike za samostalno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te za izlazak iz statusa beskućnika i integraciju u društvo.

U razdoblju provedbe Projekta usluge Prihvatilišta za beskućnike koristila je 41 osoba. Korisnici su muškog spola, različitih dobnih skupina, a najviše je korisnika srednje životne dobi - od 30 do 65 godina starosti. Projekt je doprinio ostvarenju sljedećeg: pružanje privremenog smještaja beskućnicima; rehabilitacija i pomoć prevladavanju doživjelih trauma; pomoć u povratku na tržište rada; pomoć u rješavanju statusnih pitanja kao što je mirovina, zdravstveno osiguranje, različita prava iz sustava socijalne skrbi. Važno je istaknuti angažman volontera koji su kroz različite aktivnosti pomogli korisnicima odnosno oplemenili njihov boravak i aktivnosti u Prihvatilištu.

Projekt se provodio od 1. siječnja do 1. listopada 2023. godine.POMOĆ HRVATSKOG CARITASA U TROŠKOVIMA GRIJANJA KUĆE BL. ALOJZIJA STEPINCA

Zahvaljujući Projektu »Smanjenje utjecaja porasta cijena energenata«, kojega je financirao Hrvatski Caritas, Caritas Zagrebačke nadbiskupije omogućio je pružanje socijalne usluge smještaja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u odgovarajuće grijanim prostorijama Kuće bl. Alojzija Stepinca u Brezovici.

Kapacitet Kuće za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem »Bl. Alojzije Stepinac« je 75 korisnika na stalnom smještaju i do 25 korisnika usluge boravka (poludnevni i/ili cjelodnevni boravak), a rad u adekvatno grijanom prostoru pozitivno utječe i na kvalitetu usluge koju Caritasovi zaposlenici pružaju skrbeći za tamošje korisnike.

Projekt se provodio od 1. siječnja do 20. studenoga 2023. godine.POMOĆ HRVATSKOG CARITASA ZA SIGURNIJU I LJEPŠU KUĆU SV. FRANJE

Zahvaljujući Projektu »Uređenje fasade kuće za djecu bez roditeljske skrbi Sv. Franje u Vugrovcu«, kojega je financirao Hrvatski Caritas, Caritas Zagrebačke nadbiskupije obnovio je fasadu Kuće sv. Franje, stradale u potresu u ožujku 2020. godine. Obnovom Kuće osiguran je sigurniji i kvalitetniji boravak djece bez roditeljske skrbi ali i Caritasovih zaposlenika, koji za njih skrbe.

Korisnici (djeca) se smještaju u ovu Caritasovu kuću rješenjem centara za socijalnu skrb. U Domu se nalazi 34 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u dobi od 3 do 16 godina, koja su uključena u redoviti odgojno-obrazovni sustav.

Obnova fasade naizgled nije u direktnoj vezi s odgojno-obrazovnim programom koji se provodi u Kući ali nemogućnost sigurnog boravka na otvorenom narušava kvalitetu rada s djecom. Sigurnost djece je na prvom mjestu, a boravak na zraku u sigurnom i poticajnom okruženju vrlo je važan element u njihovom odrastanju. Ovim projektom povećana je i motivacija Caritasovih zaposlenika jer su uvjeti rada značajno poboljšani.

Projekt se provodio od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine.

Fotografije su dostupne u FB objavi.