PROJEKT »NABAVA VOZILA ZA PRIJEVOZ DJECE IZ DOMA BREZOVICA«

Slika: PROJEKT »NABAVA VOZILA ZA PRIJEVOZ DJECE IZ DOMA BREZOVICA«

Ovim projektom Caritas Zagrebačke nadbiskupije nabavio je odgovarajuće sredstvo za prijevoz djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u Kući bl. Alojzija Stepinca u Brezovici, što je važno za zadovoljavanje zdravstvenih, obrazovnih, društvenih i drugih potreba korisnika u toj ustanovi.


Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici
isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


Izvor financiranja:
Hrvatski Caritas

Naziv Poziva: Poziv za raspodjelu imovinskih dobara u 2022. i 2023. godini, ostvarenih temeljem Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

Naziv projekta: NABAVA VOZILA ZA PRIJEVOZ DJECE IZ DOMA BREZOVICA

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Vrijeme provedbe projekta: 1. 1. 2023. – 31. 10. 2023.

O projektu: Odgovarajuće sredstvo za prijevoz djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u Kući bl. Alojzija Stepinca u Brezovici potrebno je za zadovoljavanje zdravstvenih, obrazovnih, društvenih i drugih potreba korisnika u toj ustanovi. Naime zbog različitih odgojno-obrazovnih i specifičnih zdravstvenih potreba korisnika Kuće, u kojoj je 75 korisnika na stalnom smještaju a do 25 korisnika prima uslugu poludnevnog i/ili cjelodnevnog boravka, prijevoz se odvija svakodnevno u više navrata zbog. Nakon izvršenja svih obveznih aktivnosti, vozilo koristi prijevozu korisnika na različite društvene i kulturne aktivnosti izvan Kuće, čime se utječe na njihovu veću uključenost u društveni život zajednice.

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hr
Tijek projektnih aktivnosti:

30. 11. 2023.
»ZNAČAJNA POTPORA HRVATSKOG CARITASA RADU ZAGREBAČKOG CARITASA«
https://www.czn.hr/vijesti/znacajna-potpora-hrvatskog-caritasa-radu-zagrebackog-caritasa

01. 11. 2023.
CARITAS NABAVIO NOVO VOZILO ZA DJECU U BREZOVICI
https://www.facebook.com/CaritasZagrebackeNadbiskupije/posts/pfbid04U9FCTQh8mGmFj29FCVx8CFer89ixFQBuFKVPCHi2RAHUwpxkoWo6wzZkV9tyNuRl

...