PROJEKT »AKTIVNI 65+«

Slika: PROJEKT »AKTIVNI 65+«

Projektom se osobama starije životne dobi pruža usluga podrške pri uključivanju u aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i osigurava materijalna pomoć u vidu nužnih higijenskih potrepština, s ciljem poboljšanja kvalitete njihova života i povećanja socijalne uključenosti.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


Izvor financiranja: Grad Zagreb

Naziv Poziva: Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.

Naziv projekta: AKTIVNI 65+

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost projekta: 80.000,00 kn

Vrijeme provedbe projekta: 1. 5. 2022. - 21. 4. 2023.

O projektu: Procjenjujući kvalitetu svog života, osobe starije životne dobi na prvo mjesto stavljaju kvalitetu društvenih odnosa, a to je upravo ono što im često nedostaje. S ciljem poboljšanja kvalitete njihova života i povećanja socijalne uključenosti, projektom se osobama starije životne dobi pruža usluga podrške pri uključivanju u aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i osigurava materijalna pomoć u vidu nužnih higijenskih potrepština.
Korisnici projekta su građani Zagreba starije životne dobi (65+), koji žive u samačkim kućanstvima, niskog su materijalnog statusa i socijalno su isključeni, a izvoditelji aktivnosti su volonteri Caritasa. Volonteri će korisnike motivirati, uključivati i pratiti u sportsko-rekreativnim, kulturno-zabavnim i radno-kreativnim aktivnostima, sukladno interesima i mogućnostima korisnika. Da bi volonteri kvalitetno pružali podršku, partner u projektu će za njih provesti edukaciju o specifičnostima rada s osobama starije životne dobi. Aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i stvaranje veza sa ljudima u lokalnoj zajednici doprinose očuvanju mentalnog i fizičkog zdravlja osoba starije životne dobi i osiguravaju njihov duži ostanak u vlastitim domovima.

Partner u projektu: Društvo za psihološku pomoć, Kneza Mislava 11, Zagreb; spa@dpp.hr

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hr


-


TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI


27. 10. 2022. - Održan sastanak s volonterima Projekta

16. 02. 2023.
SASTANAK VOLONTERA PROJEKTA »AKTIVNI 65+«

https://www.czn.hr/vijesti/sastanak-volontera-projekta-aktivni-65
Objava na facebook stranici CZN-e...