ZAPOSLENICI I VOLONTERI CARITASA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE MOLILI ZA UČINKOVITOST RADA CARITASOVE KONFEDERACIJE I USPJEH GENERALNE SKUPŠTINE CARITASA INTERNATIONALIS

5.5.2023. Slika: ZAPOSLENICI I VOLONTERI CARITASA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE MOLILI ZA UČINKOVITOST RADA CARITASOVE KONFEDERACIJE I USPJEH GENERALNE SKUPŠTINE CARITASA INTERNATIONALIS

Zagrebački Caritas zaprimio je preko Hrvatskog Caritasa poziv Generalnog tajništva Caritasa Internationalis na uključenje cijele Caritasove mreže u molitvu za Generalnu skupštinu Caritasove konfederacije, koja će se od 11. do 16. svibnja održati u Rimu.


Odazivajući se pozivu kolegica i kolega iz Caritasa Internationalis, zaposlenici Caritasa Zagrebačke nadbiskupije okupili su se u petak, 5. svibnja, u podne, na zajedničkoj molitvi kako bi karitativne organizacije po cijelom svijetu bile žive i učinkovite te dorasle poslanju služenja ljudima, napose onima koji žive u ratnim ili okolnostima u kojima im nedostaju osnovni uvjeti za dostojanstven život.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije poziv na molitvu proslijedio je svim župnim Caritasima na području Zagrebačke nadbiskupije, mreži od 165 župnih caritasa u kojima je aktivno 1400 volontera.

Caritas, kao kršćanska organizacija, uza sve strategije, planove i inicijative, počiva na milosti svemogućeg Boga, koja karitativne napore da socijalnim djelovanjem humanizira svijet čini učinkovitim – poručili su iz Caritasa Internationalis.

U tom duhu zaposlenici i volonteri zagrebačkog Caritasa zazvali su zagovor zaštitnika Caritasa: sv. Majke Terezije, sv. Martina de Porres i sv. Oscara Romera.