ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA „OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE – STRUČNA PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA OBITELJIMA I POJEDINCIMA TE NABAVA DIDAKTIČKOG MATERIJALA ZA SAVJETODAVNI RAD S DJECOM“

21.3.2024. Slika: ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA „OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE – STRUČNA PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA OBITELJIMA I POJEDINCIMA TE NABAVA DIDAKTIČKOG MATERIJALA ZA SAVJETODAVNI RAD S DJECOM“

Zahvaljujući financijskoj podršci Hrvatskog Caritasa stručni djelatnici Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije započeli su s aktivnostima projekta kojemu je cilj poboljšanje mentalnog i psihičkog zdravlja obitelji i pojedinaca s posebnim naglaskom na rad s djecom i mladima.


Neizvjesnost i nestabilnost u društvu te loša obiteljska dinamika neki su od uzročnika rasta broja osoba koje se obraćaju Caritasu tražeći stručnu psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć. Suvremeni način života i izloženost sve većem stresu doprinose smanjenoj kvaliteti života i otežavaju ostvarivanje potencijala u različitim područjima života.

U sklopu projekta stručni djelatnici i stručni volonteri Caritasovog obiteljskog savjetovališta nastojati će kroz različite didaktičke igre te kazalište lutaka kao medij izražavanja i rješavanja problemskih situacija proširiti metode savjetodavnog rada s djecom i mladima.

Korisnici su djeca i mladi s problemima u ponašanju, s anksioznom i/ili depresivnom simptomatologijom i/ili s promjenama emocionalnosti i drugim poteškoćama. Osim njih korisnici su pojedinci i cijele obitelji koji se obraćaju za pomoć najčešće zbog anksioznosti, kao i poteškoća sa kontrolom agresivnih impulsa pojedinih članova obitelji, ovisnosti, suicidalnih misli, zbog narušenih bračnih ili obiteljskih odnosa i slično.

Stručni djelatnici i volonteri Caritasovog Obiteljskog savjetovališta pružili su tijekom 2023. godine 1.717 tretmana u koje je bilo uključeno 629 osoba.


Više fotografija dostupno je u objavi na facebook stranicama.