RASTU POTREBE CRVENOGA KRIŽA I CARITASA ZA DONACIJAMA U HRANI

9.5.2023. Slika: RASTU POTREBE CRVENOGA KRIŽA I CARITASA ZA DONACIJAMA U HRANI

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u partnerstvu s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije od 25. ožujka 2022. godine provodi projekt »Ublažavanje posljedica siromaštva na području grada Zagreba«, kodni broj: FD.01.2.0.01.0020, FD.02.2.0.01.0020, FD.03.2.0.01.0020. Ukupna vrijednost projekta, koji će se provoditi do 25. lipnja ove godine, iznosi 4.005.223,00 kn, odnosno 531.584,44 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti Covid-19.


»Procjenjuje se da se na razini Europske unije godišnje baci oko 88 milijuna tona hrane ili oko 20 % proizvedene hrane. (...) Prema podacima Statističkog istraživanja o otpadu od hrane u Republici Hrvatskoj iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj godišnje se baci 286.379 tona hrane. (...) S druge strane, prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, u 2021. godini je 19,2 % hrvatskog stanovništva bilo u riziku od siromaštva. (...) Pokazalo se da oko 76 % otpada od hrane nastaje u kućanstvima, 14 % u primarnoj proizvodnji uključujući OPG-ove, 5 % u ugostiteljskoj djelatnosti, 3 % u preradi i proizvodnji i 2 % u maloprodaji i ostaloj distribuciji hrane«, navodi se u Odluci o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine (NN 156/2022), koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_156_2535.html).

U navedenoj statistici, koja je samo mali odraz velikog globalnog problema nepoželjnog »iz etičkih, gospodarskih i ekoloških razloga«, ohrabruju podatci o rezultatima rada projekta e-doniranja (https://hrana-nije-otpad.mps.hr/doniranje-hrane/e-doniranje), IT sustava za doniranje hrane u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede: »Od 2019. godine do prosinca 2022. godine u IT sustavu e-doniranje su registrirana 305 donatorska profila i 103 profila posrednika u lancu doniranja hrane te je distribuirano 586 tone donirane hrane. Ujedno, preko ovog sustava je u sklopu izvanredne mjere otkupa mliječnih proizvoda za vrijeme COVID-19 pandemije, uspješno distribuirano 176.798 kg proizvoda prema 78 registriranih posrednika u doniranju hrane.«

Gradsko društvo Crvenoga križa Zagreb i Caritas Zagrebačke nadbiskupije nalaze se na popisu od oko 130 registriranih posrednika u doniranju hrane, koje vodi Ministarstvo poljoprivrede RH (https://hrana-nije-otpad.mps.hr/doniranje-hrane/registar-posrednika).

Zbog sve većeg broja korisnika pomoći u hrani, uzrokovanog ekonomskom krizom i ratom u Ukrajini, svaka donacija je važna kako bi Crveni križ Zagreb i Caritas mogli zadovoljiti njihove potrebe.

U protekloj 2022. godini u okviru Socijalnog dućana GDCK Zagreb evidentiran je porast ukupnog broja korisnika, od čega je značajan broj osoba raseljenih s područja Ukrajine. Porast broja korisnika bilježi i Socijalna samoposluga Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u istom vremenskom razdoblju.


LOKACIJE ZA ZAPRIMANJE DONACIJA

Fizičke i pravne osobe donacije u hrani mogu predati u Gradu Zagrebu na sljedećim adresama:

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb
Socijalni dućan, Heinzelova 64-66, Zagreb
01 5801562; 01 3778236; socijalni.ducan@ckzg.hr
https://ckzg.hr/odjeli/socijalni-ducan/

Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Socijalna samoposluga, Crnojezerska 20, Zagreb
01 3435470; soc.samoposluga@czn.hr
https://www.czn.hr/izdvojeno/socijalna-samoposluga

Donirati se mogu sve namirnice s valjanim rokom trajanja!

Budući da su troškovi prijevoza jedan od razloga zbog kojega neke pravne i fizičke osobe odustaju od donacija, Caritas i Crveni križ spremni su organizirati prijevoz svojim vozilima ili o svom trošku, kada je to izvedivo i nužno, a osobito kada su u pitanju veće količine donacija za koje je trasport otežan zbog količine ili nekih drugih faktora. Za takve donacije u Crvenom križu treba kontaktirati gosp. Luku Jalžabetića (luka.jalzabetić@ckzg.hr), a u Caritasu gosp. Mladena Prusca (mob. 099 2391601).

Izvan Grada Zagreba, na području Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije donacije se mogu predati župnim caritasima.


KORISNE UPUTE ZA DONIRANJE HRANE

Budući su kod darovatelja moguće neke nedoumice zbog manjka informacija, izdvajamo odgovor na jedno od pitanja o doniranju hrane, na koje Ministarstvo poljoprivrede odgovara u svojemu Vodiču o doniranju hrane: »Dozvoljeno je doniranje hrane nakon isteka „najbolje upotrijebiti do“ datuma pod uvjetom da je hrana sigurna i pod uvjetima da je krajnji primatelj hrane obaviješten o isteku „najbolje upotrijebiti do“ datuma i da prihvaća tu hranu. Preporuka je da posrednik u lancu doniranja hrane da upute krajnjem primatelju hrane o konzumaciji hrane kojoj je istekao „najbolje upotrijebiti do“ datum, a sukladno Smjernicama za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja koje je izradila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.«


POREZNE OLAKŠICE ZA DAROVATELJE

Veliki broj tvrtki, OPG-ova i poduzetnika nije dovoljno upoznat s činjenicom da je doniranje porezna olakšica. Donatori koji doniraju hranu neprofitnim pravnim osobama, koje obavljaju humanitarnu djelatnost u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici u doniranju hrane, ostvaruju olakšice koje su navedene u spomenutom Vodiču o doniranju hrane Ministarstva poljoprivrede.


Sadržaj ove vijesti isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenoga križa Zagreb i Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


Autori teksta: Gradsko društvo Crvenoga križa Zagreb i Caritas Zagrebačke nadbiskupije