POMOĆ ŽRTVAMA NASILJA U POTRAZI ZA SMISLOM

23.2.2017. Slika: POMOĆ ŽRTVAMA NASILJA U POTRAZI ZA SMISLOM

Uz potporu Zagrebačke županije, tijekom 2016. godine Caritas Zagrebačke nadbiskupije provodio je projekt »I sadašnjost ima smisla«, kroz koji je žrtvama obiteljskog nasilja pružio pomoć u traženju smisla i izlaska iz proživljenih traumatskih iskustava s ciljem integracije u društvenu zajednicu.

U projekt, koji je zagrebački Caritas provodio u suradnji s udrugom »Nikolina pažnja« iz Zagreba, bilo je uključeno petnaest (15) korisnica i devetnaestero (19) djece - žrtava obiteljskog nasilja smještenih u Caritasovoj Kući za žrtve obiteljskog nasilja, s kojima su logoterapeuti odradili 68 sati tretmana - 39 sati individualnoga i 29 sati grupnoga psihoterapijskoga rada.

»Smatramo kako su planirani ciljevi projekta u najvećoj mjeri realizirani, a postignuti učinci znatno veći od očekivanih. Naime, na temelju analize i usporedbe pojedinačnih očekivanja korisnica od terapije i promjena nastalih u njihovu psihičkom stanju i pogledu na daljnji život uslijed provedene logoterapije, evaluacijskim upitnicima i razgovorima s korisnicama potvrđuju se izrazito pozitivne promjene kod čak 85,71% korisnica!«, ističe psihologinja Kuće za žrtve obiteljskog nasilja Maja Šimić, koja je po završetku provedenog tretmana evaluacijskim upitnikom anketirala uključene korisnice o njihovu psihičkom stanju, stanju njihove djece i ukupnom zadovoljstvu projektom.

»Korisnice potvrđuju da su im očekivanja od psihoterapije gotovo u potpunosti ostvarena u svim ispitivanim aspektima«, izjavljuje psihologinja Šimić te objašnjava: »Kroz razgovore s terapeutom proradile su proživljene traume, u velikoj mjeri su se oslobodile negativnih osjećaja koji ih muče (tuga, potištenost, pesimizam, depresivnost, tjeskoba, ljutnja, razdražljivost, strah, zbunjenost…), došlo je do bitnog poboljšanja slike o sebi, prihvaćanja sebe i vlastite vrijednosti, vraćanja samopoštovanja i dostojanstva, počele su usvajati pravila i primjenu nenasilne komunikacije, naučile su se bolje brinuti za fizičko i psihičko zdravlje sebe i svoje djece, osjećaju se manje bespomoćnima i zabrinutima za budućnost, osnažile su se i pronašle smisao za nastavak života u sigurnom okruženju te su izgradile ispravne vrijednosti za budućnost. Korisnice također navode da, nakon provedene grupne psihoterapije djeca manje trpe od posljedica obiteljskog nasilja, osjećaju manje srama, straha i zabrinutosti za budućnost, a djeca su komunikativnija i otvorenija.«

Uz sredstva u iznosu od 40.000 kuna, dodijeljena od Zagrebačke županije iz Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja u 2016. godini, zagrebački Caritas u projektu »I sadašnjost ima smisla« sudjelovao je s 12.000 kuna.
P O V E Z A N E   V I J E S T I

»I sadašnjost ima smisla« - Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja
http://www.czn.hr/vijesti/-i-sadasnjost-ima-smisla-pomoc-zrtvama-obiteljskog-nasilja

Projekt »Obrazovanjem do sigurnosti«
http://www.czn.hr/vijesti/obrazovanjem-do-sigurnosti"http://www.czn.hr/vijesti/obrazovanjem-do-sigurnosti

Projekt »Skrb za beskućnike«
http://www.czn.hr/vijesti/predstavnici-caritasa-na-tribini-o-zagrebackim-beskucnicima