OSNAŽIVANJE ŽRTAVA OBITELJSKOG NASILJA

6.2.2023.

Zahvaljujući projektu »Osnažena majka - moja sigurna luka« Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, ostvarenom tijekom 2022. godine uz novčanu potporu Zagrebačke županije, korisnice Kuće za žrtve obiteljskog nasilja educirane su kroz radionice iz domaćinstva, a njihovoj djeci su pokazani zdravi modeli ponašanja u okolini kroz posebne radionice.»Projekt (https://www.czn.hr/projekti/projekt-osnazena-majka-moja-sigurna-luka) se provodio od 1. travnja do 31. prosinca 2022. godine, a u njega je bilo uključeno dvanaest (12) korisnica i sedmero (7) djece. Ovim projektom smo željeli majke ojačati za samozbrinjavanje i brigu o djeci kroz poučavanje i vježbu u domaćinskim poslovima«, doznajemo od Ljiljane Karlović, voditeljice Sigurne kuće zagrebačkog Caritasa.

Za majke je održano ukupno 45 sati radionica iz domaćinstva, a za djecu 2 jednodnevne radionice.

»Kroz radionice iz domaćinstva korisnice su poučene kako se formira i održava vrt te kako se brine o plodovima iz vrta. Korisnice su također poučene kako se formira i održava cvjetnjak i kako se koriste i čuvaju vrtni alat i pribor za rad u vrtu. Osim toga poučene su kako razvrstavati kućni otpad, kako odlagati biootpad u skladu s HACCP sustavom te kako brinuti o čistoći kanti za otpad i prostora oko njih. Vještine koje su korisnice usvojile omogućit će im bolje samozbrinjavanje po izlasku iz Sigurne kuće te će biti vidljiv napredak u ekološkom osvješćivanju«, zaključuje voditeljica Karlović.

»Za djecu su provedene sljedeće radionice: Mreža prijateljstva; Vježbe s loptom i vježbe ritma; Kreativne radionice; Psihosocijalne radionice; Spontane lutkarske improvizacije. Putem rada u radionicama djeci su pokazani zdravi modeli ponašanja u okolini kako bi njihova slika obiteljskih odnosa, ali i svih drugih socijalnih odnosa bila zdravija i pozitivnija te se na taj način prevenirao međugeneracijski prijenos nasilja i gradila kultura nenasilja«, rekla je voditeljica radionica Irena Konda, soc. radnica i ADI savjetnik za djecu u Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Više fotografija dostupno je u objavi na facebook stranici.

Sadržaj ove vijesti isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.