O RADU KUĆE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA CARITASA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE POVODOM 13 GODINA RADA

12.3.2021.

Posjetili smo Kuću za žrtve obiteljskog nasilja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije povodom obilježavanja 13 godina njezina rada. Od mjeseca ožujka 2008. godine do 31. prosinca 2020. godine u njoj je boravilo ukupno 537 korisnika (234 žene i 303 djece), a samo tijekom protekle godine u njoj je našlo sklonište i nadu za bolji život 58 osoba (26 žena i 32 djece). Za sve njih Caritas je osigurao prehranu, odjeću, obuću, higijenske potrepštine, školski pribor, zdravstvenu i duhovnu skrb, po mogućnosti i financijsku potporu, a nekima i medicinska pomagala. Od otvorenja do danas u Kući je rođeno sedmero (7) djece, a sva školska djeca koja su bila na smještaju bila su uzorna u vladanju i uspješno su završavali školovanje.


»Trenutno je u Kući smješteno sedamnaest (17) korisnika - šest (6) žena i jedanaestero (11) djece. Najviše možemo primiti devetnaest (19) korisnika, koji nam dolaze rješenjem CZSS-a ili policije. Smještaj može trajati do šest (6) mjeseci, a samo iznimno do godine dana. Troškove boravka korisnika u Kući dijelom financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dijelom Caritas Zagrebačke nadbiskupije, a jednim dijelom pokriva se putem donacija«, kaže obiteljska savjetnica Ljiljana Karlović, voditeljica ove kuće u kojoj zagrebački Caritas pruža uslugu zbrinjavanja žrtvama obiteljskog nasilja izvan vlastite obitelji, a to mogu biti: žrtve nasilja od bračnog/izvanbračnog partnera, roditelja i/ili drugih članova obitelji, svih dobnih skupina.

Uz gospođu Karlović, članovi stručnog tima Kuće su socijalni radnik i psiholog. Svi oni kontinuirano se stručno usavršavaju na seminarima, trbinama i drugim oblicima izbrazbe.
»Stručni tim Kuće uspješno i kontinuirano surađuje s institucijama socijalne skrbi i institucijama pravosuđa. Tu je suradnja s policijom, lokalnom zajednicom, župom, udrugama civilnog društva, darovateljima i pojedincima«, objašnjava voditeljica Karlović.


REDOVITE USLUGE

Korisnicima svoje Sigurne kuće Caritas Zagrebačke nadbiskupije najprije pruža pomoć i sigurnost u kriznoj situaciji eskalacije nasilja u obitelji i zaštitu od takvog ponašanja, a zatim i zadovoljavanje životnih potreba: stanovanje, prehranu, sredstva za održavanje osobne higijene, odjeću i obuću, zdravstvenu i duhovnu skrb, pohađanje odgojno-obrazovnih ustanova. Zbog epidemije izazavane virusom COVID-19 u 2020. godini svim školarcima smo omogućili nastavu na daljinu. Osim navedenoga, korisnicima se pruža i stručna psihosocijalna pomoć i podrška, savjetovanje, individualni i grupni rad, pomoć pri odgoju djece, pomoć u učenju i pisanju školskih zadaća. Korisnicama koje se u tom trenutku nalaze na smještaju, osiguravamo darove za Božić, a njihovoj djeci rođendanske darove te darove za Sv. Nikolu, Božić, Novu Godinu i Uskrs. Za budući samostalan život korisnica i njihovu ekonomsku neovisnost od posebne je važnosti to što im Caritas pruža i mogućnost karijernog savjetovanja te nastavak školovanja ili prekvalifikaciju kao pomoć za lakše zapošljavanje i veću konkurentnost na tržištu rada. Voditeljica Karlović također ističe da je za obitelji koje nakon izlaska iz Kuće ostaju na području Zagrebačke nadbiskupije osigurana naknadna skrb u vidu pomoći u hrani, odjeći, obući, higijenskim potrepštinama, namještaju, školskim priborom, zatim savjetodavna pomoć i, po potrebi, novčana pomoć.


DODATNE AKTIVNOSTI

»U cilju pobošanja kvalitete života žrtvama obiteljskog nasilja u našoj Sigurnoj kući organiziramo niz aktivnosti: edukativne i kreativne radionice za žene i djecu; obilježavanje važnijih datuma, praznika i blagdana; proslave rođendana; dječje igraonice, društvene igre i igre na računalu; duhovne obnove pred Uskrs i Božić; druženje s bivšim korisnicama u cilju razmjene iskustava; mogućnost aktivnog sudjelovanja korisnica u aktivnostima projekata koji se provode u Kući: školovanje, prekvalifikacija, osposobljavanje i dr., psihološke radionice vezano za jačanje roditeljskih kompetencija, promjeni slike o sebi, učenje vještina kvalitetnog roditeljstva, rad na samopouzdanju i samopoštovanju i slično«, opisuje voditeljica Karlović aktivnosti unutar Kuće, te se nadovezuje popisom onih koje se održavaju izvan Kuće: »Korisnike, a posebice djecu, potičemo na uključivanje u sportske i umjetničke aktivnosti te posjete kulturnim priredbama. Besplatno ih vodimo u kino, na izlete i hodočašća, na gradske bazene, na ljetovanja i zimovanja. Već tradicionalno posjećujemo OPG Soldo u Vrbovcu, a korisnici se u ostale aktivnosti - poput posjeta Božićnoj bajci obitelji Salaj i Veselom božićnom tramvaju - uključuju ovisno uzrastu i interesima.«

Caritas korisnicima svoje Sigurne kuće redovito omogućuje i besplatno cijepljenje protiv gripe, a u 2020. godini pružio je i mogućnost cijepljenja protiv COVID-19. »Sva cijepljenja su dobrovoljna«, ističe voditeljica Karlović.


PROJEKTI

Od 2014. godine do danas Kuća za žrtve obiteljskog nasilja uspješno je provela sedam projekata na veliku dobrobit svojih korisnica - jedan financiran od Europske unije, a šest od Zagebačke županije.

Projekt »Sigurno do posla s Dugom«, financiran od Europske unije, ostvaren je u suradnji s Domom Duga Zagreb (2013. - 2014.). Zahvaljujući njemu 3 korisnice završile su tečajeve za računalnu operaterku, 1 za gerontodomaćicu i 1 za pomoćnu kuharicu; 2 zaposlenice stekle su zvanje radnih asistentica te provode karijerno savjetovanje s korisnicama.

Sljedećih šest projekata tijekom proteklih godina financirala je Zagrebačka županija: kroz projekt »Obrazovanjem do sigurnosti« (2015.) za njegovateljicu su osposobljene 3 korisnice, a 4 korisnice završile su tečaj poznavanja osnove rada na računalu; kroz projekt »Obrazovanjem do sigurnosti 2« (2017.) za njegovateljicu je završilo 6 korisnica, a 1 korisnica je završila osposobljavanje za dadilju; kroz projekt »Obrazovanjem do sigurnosti 3« (2018.) tečaj za osnove rada na računalu završilo je 6 korisnica, a 1 korisnica je osposobljena za njegovateljicu; kroz projekt »I sadašnjost ima smisla« (2016.) ukupno 25 korisnika bilo je uključeno u individualnu (5 korisnica) i/ili grupnu psihoterapiju - logoterapiju (15 korisnica i 10-ero djece) radi prorade proživljenih trauma i osnaživanja za svakodnevno funkcioniranje; zahvaljujući projektu »ONA - Osnaži se, Napreduj i Angažiraj!« (2019.) ukupno 18 korisnica prošlo je kroz psihološke i duhovne radionice - individualni i grupni rad na razvijanju zdrave i pozitivne slike o sebi i otpornosti kao i rad na osnaživanju kroz duhovnost; kroz radionice projekta »Mala škola odvažnosti« (2020.) prošlo je 6 korisnica i 8 djece. U ovom projektu kroz osnaživanje korisnica radilo se na podizanju razine roditeljskih kompetencija, na samopouzdanju i usvajanju novih roditeljskih znanja i vještina, a kod djece se radilo na poticanju samopoštovanja, asertivnosti i nenasilne komunikacije.

U tijeku je postupak prijave novog projekta Zagrebačkoj županiji za 2021. godinu


UNAPRJEĐENJA

»Svih ovih godina kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete smještaja, a tijekom prošle kalendarske godine unaprijedi smo sljedeće: u sve sobe za korisnike, kojih ima pet (5), postavili smo smart-televizore; dnevni boravak opremili smo novim velikim smart-televizorom; nabavili smo novu perilicu rublja, sušilicu rublja te perilicu za suđe; započeli smo 1. fazu promjene unutarnje stolarije: zamijenili vrata na 3 sobe i te postavili vrata sa zvučnom izolacijom na 2 ureda. Trenutno se radi na 2. fazi izrade stolarije, odnosno na zamjeni 6 vratiju«, kaže voditeljica Karlović, koja napominje da su sva sredstva za navedena unaprjeđenja osigurana su iz donacija.

U ime Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i korisnika njegove Sigurne kuće, voditeljica Ljiljana Karlović zahvaljuje svima koji su prepoznali rad Caritasa sa žrtvama obiteljskog nasilja te ga prate i pomažu kroz donacije, suradnju i volonterski rad.KONTAKTI

sigurna.kuca@czn.hr
099 239 16 14