ISKUSTVO KOJE ĆE PAMTITI CIJELI ŽIVOT

8.7.2024. Slika: ISKUSTVO KOJE ĆE PAMTITI CIJELI ŽIVOT

Dvije studentice Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imale su ove godine terensku praksu u Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.
"Studentice su kroz 30 sati imale priliku prisustvovati individualnim, partnerskim i grupnim tretmanima kad god je to bilo moguće i naravno uz pristanak naših klijenata. Susret s konkretnim i neočekivanim situacijama približio im je koliko tretmani klijenata moraju biti personalizirani i kako se 'kroje' u trenutku. Imale su priliku opažati posebnu dinamiku partnerskog savjetovanja što je otvorilo brojna pitanja o granicama među partnerima i granicama odnosa klijent - terapeut. U radu s djecom, njihova mladost je dala dodatnu čar u terapiji igrom i kreativnim radionicama u kojima su pripremljene da budu suvoditeljice", opisuje suradnju Ana Sarić, voditeljica Caritasova Obiteljskog savjetovališta, a praktikantica Petra Radić ovako opisuje svoje dojmove: "U Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije imala sam priliku raditi terensku praksu iz kolegija Osnove savjetovanja te je to iskustvo koje ću pamtiti cijeli život i koje mi je otvorilo nove poglede na budućnost u struci te potvrdilo ono čime bih se najviše u životu htjela baviti, a to je rad s djecom. Puno sam naučila slušajući razgovore s različitim skupinama ljudi te sam sretna i zahvalna da je praksa tamo bila dio mog studiranja."