GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU

19.3.2019.

Godišnji izvještaj Caritasa Zagrebačke nadbiskupije o pruženim uslugama i aktivnostima u 2018. godini


Caritas Zagrebačke nadbiskupije pastoralna je i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije, osnovana u svrhu promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi. Član je Hrvatske mreže protiv siromaštva, Hrvatske mreže za beskućnike i Hrvatske mreže socijalnih samoposluga. Caritas ima status organizacije koja stalno prikuplja i pruža humanitarnu pomoć, a upisan je u Registar neprofitnih organizacija i Registar posrednika pri doniranju hrane.
Organiziranim karitativnim djelovanjem, pružanjem socijalnih usluga i snažnom mrežom župnih Caritasa zaposlenici i volonteri Caritasa u suradnji i partnerstvu s brojnim institucijama i organizacijama pridonose suzbijanju različitih oblika siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti ranjivih osoba, obitelji i zajednica u društvu te njihovoj resocijalizaciji i integraciji u društvo.
Caritas je ugovorni pružatelj usluga socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući. S Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima sklopljene ugovore o pružanju usluga smještaja za sljedeće kategorije korisnika: djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, maloljetne trudnice i majke, djeca i odrasle osobe s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, žrtve obiteljskog nasilja.
Osim toga, pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Evidencijsku listu pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge prihvatilišta za beskućnike i pomoći u kući.

U nastavku donosimo Izvještaj o radu za 2018. godinu.I. USLUGE SOCIJALNE SKRBI

Tijekom 2018. godine, u okviru pružanja usluga socijalne skrbi, Caritas je pružio smještaj za 386 korisnika; odnosno za 28 trudnica i majki s malom djecom, 121 dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 104 korisnika s tjelesnim i mentalnim oštećenjem, 61 beskućnika te 72 žene i djecu, žrtve obiteljskoga nasilja.
Na dan 31. prosinca 2018. godine na smještaju u Caritasovim kućama bilo je 213 korisnika.II. KARITATIVNI RAD I PROJEKTI


SOCIJALNA SLUŽBA

Pomoć osobama i obiteljima u potrebi ostvaruje se preko Caritasove socijalne službe koja opravdanost traženja pomoći utvrđuje razgovorom i/ili terenskim posjetima te provjerom podataka o statusu tražitelja pomoći. Socijalna služba surađuje s nadležnim centrima za socijalnu skrb, župama, župnim caritasima i drugim institucijama. Korisnicima se po potrebi i u skladu s mogućnostima pruža i financijska, materijalna ili druga odgovarajuća savjetodavno-informativna pomoć te posreduje u organiziranju smještaja u različite ustanove unutar i izvan Caritasa.
Socijalna služba pružila je tijekom 2018. godine sljedeće usluge: za 2.749 nositelja prava na području Nadbiskupije pružene su različite usluge i pomoć Caritasa (materijalna ili financijska pomoć); 14.752 osobe dobile su savjete i informacije o ostvarivanju pomoći unutar Caritasa ili sustava socijalne skrbi. Tijekom godine obavljeno je 96 terenskih posjeta korisnicima.


OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE

Caritasovo Obiteljsko savjetovalište započelo je s radom prije devet godina, a u njemu su zaposlene dvije stručne osobe; psihologinja i socijalna radnica. Tijekom 2018. godine kroz stručni rad s korisnicima obavljeno je: 765 individualnih tretmana, od toga 71 bračni ili partnerski tretman, 26 obiteljskih tretmana, 20 medijacija, 11 grupnih tretmana, 5 psihotestiranja. Kroz navedene tretmane prošlo je ukupno 388 osoba.
Zaposlenice savjetovališta surađuju s crkvenim obiteljskim savjetovalištima u Republici Hrvatskoj, s centrima za socijalnu skrb, s Pravnim fakultetom u Zagrebu - Studijskim centrom za socijalni rad te Hrvatskim katoličkim sveučilištem, kao i s vjerskim školama u gradu Zagrebu.
Savjetovanje je besplatno za sve korisnike.


POMOĆ U KUĆI

Već dvadeset godina Caritas kroz uslugu Pomoć u kući vodi brigu o starijim i nemoćnim osobama u njihovim kućama. Tijekom 2018. godine uslugom je bilo obuhvaćeno 113 korisnika, a odrađen je 3.721 izlazak na teren. U pružanje usluga bilo je uključeno 5 zaposlenica i 12 volontera koji su korisnicima darovali 1.208 volonterskih sati. U aktivnosti je kroz mjeru Javnih radova na šest mjeseci bila uključena i jedna dugotrajno nezaposlena osoba.
Usluga pomoć u kući podrazumijeva terenske obilaske starijih osoba koji se prema potrebi pojedinog korisnika odvijaju svakodnevno ili tjedno. Korisnicima se pruža pomoć u održavanju prostora (pospremanje, kuhanje, glačanje, odlazak na tržnicu, na groblje...), psihosocijalna pomoć (druženje, razgovor, aktivno slušanje, šetnje...), pomoć u održavanju osobne higijene (kupanje, presvlačenje, šišanje...) te medicinska pomoć (mjerenje tlaka i šećera u krvi, nabava lijekova, pelena, ortopedskih pomagala, sanitetskog materijala i sl.).
Uz redovite usluge pomoći u kući, Caritas korisnicima povremeno pruža i pomoć u odjeći, obući i prehrambenim namirnicama.
Tijekom 2018. godine provedena je akcija uređivanja stambenih prostora starijih sugrađana slabijeg materijalnog stanja u sklopu koje je uređeno, renovirano i opremljeno 11 stanova.


SMJEŠTAJ RODITELJA ČIJA SU DJECA NA LIJEČENJU

Roditeljima iz udaljenih krajeva Hrvatske te Bosne i Hercegovine, koji na liječenje u Zagreb dolaze kao pratnja teško bolesnom djetetu, Caritas pruža mogućnost besplatnog boravka i prehrane u kući u Vukomercu. Tijekom 2018. godine u kući su boravila 103 roditelja teško bolesne djece te je ostvareno 1.031 noćenje.


KALJE – KUĆA ZA ODMOR I EDUKACIJU

Kuća u Kalju na Žumberku služi za duhovnu okrjepu, odmor, druženje, socijalizaciju i edukaciju različitih skupina korisnika. Smještajni kapacitet je 25 ležaja u višekrevetnim sobama. Tijekom 2018. godine u Kalju je na vikend-programima boravilo 485 osoba.


MATERIJALNA I FINANCIJSKA POMOĆ

Tijekom 2018. godine 366 obitelji slabijeg imovinskog stanja primilo je novčanu pomoć, u ukupnom iznosu od 575.584,07 kuna. Obiteljima, pojedincima, korisnicima u Caritasovim kućama, župnim caritasima te srodnim ustanovama, organizacijama i udrugama preko Caritasa je podijeljena pomoć u naravi u protuvrijednosti od 5,7 milijuna kuna. Uz to, kroz projekte što ih je financirao Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), podijeljena je pomoć u hrani, higijeni i školskom priboru, u protuvrijednosti od 2 milijuna kuna.

Pružanje materijalne i financijske pomoći ostvareno je sljedećim aktivnostima:
- Socijalna košarica - s 9.569 paketa hrane i higijenskih potrepština, u protuvrijednosti od 2.957.685,58 kuna, pomoć je pružena za 1.370 obitelji. Projekt Socijalna košarica pokrenut je u prosincu 2009. godine, a preko njega se prehrambenim, higijenskim i drugim proizvodima pomaže obitelji i pojedince slabijeg materijalnog stanja.
Uz trgovački lanac Lidl robu daruju i drugi trgovački lanci, OPG-ovi, pravne i fizičke osobe, a dio hrane dolazi iz robnih rezervi Republike Hrvatske. Tijekom deset godina preko ovog projekta podijeljeno je pomoći u protuvrijednosti od 24,7 milijuna kuna.
- Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) - potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku početkom kolovoza prošle godine Caritasu je za projekt „Caritas – ne riječima, već djelima“ dodijeljeno 5.079.893,22 kuna. Projekt se provodi u okviru natječaja „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.“
Pomoć u paketima prehrambenih i higijenskih proizvoda primit će 4.500 osoba pogođenih siromaštvom, a pomoć u školskom priboru i opremi već je dobilo 300 djece osnovnoškolskog uzrasta s područja Krapinsko-Zagorske i Zagrebačke županije. Odabir korisnika i podjela pomoći provedena je u suradnji s mrežom župnih caritasa i centara za socijalnu skrb.
Tijekom 2018. godine kroz ovaj projekt ukupno je podijeljeno robe u vrijednosti od 1,9 milijuna kuna. Podjela hrane i higijenskih potrepština nastavljena je i tijekom 2019. godine.
Uz pružanje pomoći obiteljima s područja navedenih županija, Caritas u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenog križa Grada Zagreba na isti način (paketima hrane i higijenskih proizvoda te paketima za djecu do 3. godine) pomaže i 1.370 obitelji s područja Grada Zagreba. Tijekom 2018. godine kroz ovu suradnju podijeljeno je pomoći u vrijednosti od 75.000,00 kuna.
- Podjela kruha i peciva – svakodnevnom podjelom kruha i peciva u caritasovim prostorima u Dubravi i Gajnicama, u suradnji s trgovačkim lancima Spar Hrvatska i Konzum, obuhvaćeno je 629 obitelji. Tijekom 2018. godine podijeljeno je 52.395 kg kruha.
- Podjela odjeće i obuće – 507 socijalno ugroženih obitelji primilo je tijekom godine pomoć u odjeći i obući.
- Projekt Korak za život - Caritas je pomogao 79 siromašnih obitelji s brojnom djecom, dodijelivši im opremu za novorođeno dijete. Tako je tijekom godine podijeljeno 110 paketa pomoći; dječja hrana, higijena, odjeća, obuća, razna kolica, hodalice i druga oprema za djecu.
- Posudba bolesničkih kreveta i ortopedskih pomagala - posudbom 101 bolesničkog kreveta, 12 invalidskih kolica, 14 hodalica, 19 princeza, 2 para štaka te drugih ortopedskih pomagala i pelena za odrasle pružena je pomoć za 131 obitelj koje kod kuće imaju bolesnog člana. Bolesnički kreveti osigurani su zahvaljujući vrijednoj donaciji iz doma za starije i nemoćne osobe u Zollikofenu, Švicarska, a posredovali su je supružnici Ivanković koji rade u tom domu.
- Pomoć u namještaju tijekom 2018. godine primilo je 35 obitelji.

U skrbi i pomoći potrebitima Caritas je tijekom 2018. godine proveo i niz akcija:
- Kroz akciju Dobro se dobrim vraća 28 zagrebačkih poduzetnika i obrtnika darovalo je tijekom 2018. godine ukupno 1.324 obroka i 194 obrtničke usluge za 131 socijalno ugroženu obitelj.
- Kad činiš dobro čini dvostruko dobro – u karitativnoj prodaji lampiona prigodom svetkovine Svih svetih sudjelovala je 41 župa za čije potrebe je prikupljeno 83.272,00 kn, a prodajom lampiona na štandovima Caritasa prikupljeno je 20.313,00 kn za uređenje majčinskog odjela u Kući za smještaj djece do 3. godine i maloljetnih trudnica na Savici.
- Akcijom Dobro srce za topli dom potkraj 2018. godine preko župnih caritasa osigurana su po 3 m3 drva za ogrjev za 70 obitelji. Akcija je provedena u suradnji s 37 župa.
- Prigodom blagdana sv. Nikole u dvanaest zagrebačkih osnovnih i srednjih škola provedena je akcija Budi cool – udijeli slatkiš svoj kojom su vršnjaci prikupljali slatkiše za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Podijeljeno je 150 prigodnih paketića.
U vremenu Došašća organizirani su susreti s umirovljenicima, brojnim obiteljima i osobama s invaliditetom.


SLUŽBA ŽUPNIH CARITASA

Neizostavan vid djelovanja Caritasa predstavlja mreža župnih caritasa. Crkva tako na izvrstan način svjedoči djelotvornu ljubav. Volonteri župnih caritasa mogu najbrže prepoznati potrebe socijalno ugroženih u svojoj zajednici te neposredno djelovati. Sve više karitativnih aktivnosti koje se provode radi pomoći potrebitima nadbiskupijski Caritas provodi u suradnji s mrežom župnih caritasa: maslinove grančice, korizmene kutijice, podjela drva za ogrjev, pomoć prvašićima iz siromašnih obitelji, prodaja lampaša o svetkovini Svih svetih, podjela paketa hrane i higijene, …
Na području Nadbiskupije aktivno je 160 župnih caritasa u čiji rad je uključeno više od 1.416 volontera koji pomažu 5.359 obitelji slabijeg imovnog stanja. Tijekom 2018. godine osnovan je jedan novi župni caritas.


SLUŽBA PROJEKATA I VOLONTERSKIH AKTIVNOSTI

Prema broju volontera i volonterskih sati Caritas Zagrebačke nadbiskupije ubraja se među najveće organizatore volontiranja u Republici Hrvatskoj.
Tijekom 2018. u aktivnosti Caritasa bio je uključen 261 volonter, a korisnicima je darovano 15.179 sati.
Od ukupnog broja volontera, 241 je državljanin Republike Hrvatske, a 20 volontera došlo je iz drugih zemalja.
Tijekom 2018. godine za deset projekata Caritasa na javnim natječajima je odobren ukupan iznos od 6.124.893,22 kn.


STRUČNA I DUHOVNA IZOBRAZBA

S ciljem osnaživanja stručnih kompetencija zaposlenika i podizanja kvalitete rada na korist i zadovoljstvo korisnika Caritas Zagrebačke nadbiskupije, kontinuirano ulaže u njihov stručni i duhovni rast.
Tijekom 2018. godine 42 zaposlenika Caritasa sudjelovala su na 84 stručna skupa (konferencije, okrugli stolovi, tribine, simpoziji, edukacije, supervizije...) organizirana na različite teme vezane za socijalni i karitativni rad.
Osim toga veliki broj zaposlenika svake godine sudjeluje na korizmenoj i adventskoj duhovnoj obnovi koje Caritas organizira s ciljem izobrazbe srca zaposlenika.
U brizi za korisnike, osim stalnog pružanja materijalne pomoći, Caritas je organizirao i duhovne obnove za žrtve obiteljskog nasilja, beskućnike, brojne obitelji, starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom, dok je za volontere župnih caritasa organizirao susrete i duhovne vježbe.


III. IZDVOJENO - KUĆA ZA MLADE „DA ŽIVOT IMAJU“

Caritasovu Kuću za mlade „Da život imaju“, 25. listopada 2018. godine, blagoslovio je i svečano otvorio kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, u nazočnosti predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović te brojnih dobročinitelja i uzvanika.
Kuća je namijenjena za privremeni smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji po završetku srednje škole te nakon navršene 21. godine života moraju napustiti domove/udomiteljske obitelji u kojima su odrasli, a nemaju kamo, kao i za studente slabijeg imovinskog stanja koji ne ostvare pravo na studentski dom.
Naime, u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi smješteno je gotovo 800 djece i mladih. Svake godine institucionalnu skrb te udomiteljske obitelji napušta 180 do 200 mladih. Bez podrške obitelji i društva, bez posla, stana i sredstava za život, izloženi su siromaštvu i trajnoj ovisnosti o socijalnoj skrbi. Želeći tim mladima pružiti dodatnu podršku i sigurnost, Caritas Zagrebačke nadbiskupije pokrenuo je u lipnju 2017. godine humanitarnu akciju „Da život imaju!“. Akcijom su kroz različite aktivnosti, brojnim medijskim istupima, putem letaka/uplatnica, pozivnim centrom i koncertom na HRT-u, donacijskim telefonom, donatorskom večerom, kazališnim predstavama, mogućnošću on-line uplate te brojnim drugim aktivnostima prikupljana sredstva za izgradnju Kuće za mlade, a značajan dio sredstava osigurala je Zagrebačka nadbiskupija. Za gradnju i opremanje Kuće utrošeno je 11,3 milijuna kuna.
U Kući, koja se sastoji od podzemne etaže, prizemlja i četiriju etaža, moguć je smještaj 31 korisnika u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama s kupaonicama. U prizemlju se nalaze uredi stručne službe i višenamjenska opremljena dvorana za pojedinačni i grupni rad s mladima. Na svakom katu nalazi se zajednički dnevni boravak s kuhinjom te zajednička praonica rublja na zadnjem katu.
Osim smještaja, mladi će tijekom boravka u kući kroz edukativne programe i stručnu podršku biti osnaženi na području ključnih kompetencija potrebnih za samostalni život.
Od otvorenja Kuće u njoj je smještaj pronašlo deset korisnika, a početkom ožujka 2019. godine u Kući bilo osam korisnika; petero mladih bez roditeljske skrbi te troje studenata slabijeg imovinskog stanja.


- - o - -


U prošlogodišnjoj poruci koju je uputio prigodom Drugog svjetskog dana siromaha papa Franjo potiče na veću povezanost i intenzivniju suradnju glede pomaganja potrebitima. „Prepoznavanje da je u golemom svijetu siromaštva naša sposobnost djelovanja ograničena, slaba i nedostatna dovodi nas do toga da pružamo ruke prema drugima, kako bi se uzajamnom suradnjom mogao na djelotvorniji način postići cilj.“

Caritas Zagrebačke nadbiskupije zahvaljuje volonterima, darovateljima, partnerima, suradnicima, predstavnicima medija i svim ljudima dobre volje koji su tijekom 2018. godine sa zaposlenicima Caritasa iskazali solidarnost, blizinu i utjehu prema onima čije je životno iskustvo obilježeno siromaštvom te tako pridonijeli smanjenju različitih oblika siromaštva i socijalne isključenosti.


s. Jelena Lončar, ravnateljica


Ožujak 2019. godine.D O D A T A K


VIDEOPREZENTACIJA
https://youtu.be/KMCq94PdviU