CARITASOVA ZAPOSLENICA ODRŽALA IZLAGANJA NA MEĐUNARODNOM KONGRESU

15.9.2021.

Na VI. hrvatsko-ruskom psihijatrijskom kongresu, održanom u Opatiji od 9. do 11. rujna ove godine, između stotinjak predavača izlaganje je održala i duhovna asistentica Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


VI. hrvatsko-ruski psihijatrijski kongres održan je pod nazivom »Lijek i riječ... « u organizaciji Hrvatskog instituta za duhovnu psihijatriju - Rijeka (http://hidp.hr) i Moscow Regional Society of Psychiatrists and Narcologists i A. I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry - Moscow. Osim iz Hrvatske i Rusije, među predavačima koji su svoja izlaganja održali u Centru Gervais, bio je i jedan broj sudionika iz nekoliko drugih zemalja.

Duhovna asistentica Obiteljskog savjetovališta CZN dr. sc. Anita Dučkić Sertić, održala je dva izlaganja - uz prigodnu prezentaciju, izlaganje na temu »Iskustvo cjelovitoga oporavka od ovisnosti bivših ovisnika u terapijskim zajednicama«, a izlaganje na temu »Duhovnost kao resurs u oporavku od ovisnosti« uz prigodni plakat.

U izlaganju na temu »Iskustvo cjelovitoga oporavka od ovisnosti bivših ovisnika u terapijskim zajednicama«, predstavljani su rezultati kvalitativnog istraživanja, koje je provedeno intervjuiranjem 42 sudionika (15 bivših ovisnika, 12 roditelja i 15 stručnjaka) sa svrhom produbljivanja razumijevanja prirode i različitih aspekata oporavka od ovisnosti te konceptualizacije fenomena cjelovite promjene/transformacije bivših ovisnika o drogama - navodi dr. sc. Dučkić Sertić te u sažetku izlaganja zaključuje: »U procesu postizanja cjelovitog oporavka kod ovisnika o drogama važnu ulogu ima duhovni aspekt, podrška obitelji i terapijske zajednice. Prikazani rezultati ovog istraživanja potkrepljuju tezu da oporavak treba promatrati kroz egzistencijalistički pristup životu i djelovanju pojedinca, te da su subjektivna iskustva bivših ovisnika u tom kontekstu vrlo važna i relevantna za praktičnu primjenu u terapijskom radu i procesu resocijalizacije.«

U izlaganju na temu »Duhovnost kao resurs u oporavku od ovisnosti« prikazani su rezultati kvalitativnog istraživanja provedenog metodom polustrukturiranog intervjua s deset bivših ovisnika odnosno pripadnika zajednice Reto Centar iz Zagreba. Svi sudionici istraživanja u svojoj osobnoj povijesti imaju iskustvo ovisnosti o teškim drogama te su u cjelovitom oporavku više od 5 godina - objašnjava dr. sc. Dučkić Sertić te zaključuje: »Rezultati istraživanja pokazuju da intenzivno življenje duhovnosti na osobnoj razini dovodi do korijenite promjene odnosno transformacije osobnosti, a življenje duhovnosti u okviru zajednice predstavlja značajan resurs za uspješno liječenje ovisnosti i rehabilitaciju pripadnika zajednice Reto Centar kao i način suočavanja i nošenja s budućim krizama. Navedeno ukazuju na potrebu za većom integracijom duhovnosti u profesionalni holistički pristup liječenju ovisnosti unutar terapijskih zajednica.«

Sudjelovanje predstavnika Caritasa Zagrebačke nadbiskupije među predavačima na kongresu koji se održava na međunarodnoj razini govori o stručnosti njegovih službi i nastojanju Caritasa da kroz trajnu izobrazbu zaposlenika njegova usluga korisnicima bude što kvalitetnija u svakom pogledu.


Povezana vijest

15. 4. 2018. - PREDSTAVNICA CARITASA NA PSIHIJATRIJSKOM KONGRESU
http://www.czn.hr/vijesti/predstavnica-caritasa-na-psihijatrijskom-kongresu