»POSTANI #SELFLUENCER«

24.3.2022.

“Postani #SELFLUENCER” naziv je niza radionica koje uključuju područje socio-emocionalne kompetentnosti i mentalnog zdravlja te njihove povezanosti s društvenim mrežama kojeg su osmislile stručna suradnica Kuće za mlade “Da život imaju!” Marija Pongrac i socijalna radnica Sigurne kuće Rebeka Mihaljević, a provodi se sa stanarima Kuće za mlade.

Živimo u vremenu kada su društvene mreže gotovo zamijenile interakciju uživo. Mladi su skloni stalno provjeravati zaslon mobitela iščekujući poruku, provesti velik broj sati istražujući tuđe profile, prateći što rade i uspoređujući se s njima, a da ni sami nisu svjesni kakav utjecaj navedeno ima na gotovo sve aspekte psiho-socijalnog funkcioniranja, razvijanje identiteta i slike o sebi.

Korištenje društvenih mreža ima mnoštvo prednosti - od sadržaja za zabavu, osobni rast i razvoj, profesionalno usavršavanje i umrežavanje, kreativno izražavanje, ali u velikoj mjeri utječe na formiranje identiteta mladih te je važno osvještavati mlade o negativnim aspektima i utjecaju na socio-emocionalnu kompetentnost (svijest o sebi, samoupravljanje, društvenu svijest, uspostavljanje odnosa, donošenje odluka), stoga će se u nastavku ciklusa obraditi navedena povezana tematska područja.

Ciklus je započeo 23. ožujka uvodnom radionicom na kojoj su se sudionici pobliže upoznali s pojmom mentalnog zdravlja - definicijom, pozitivnim aspektima i znakovima narušenog mentalnog zdravlja. Diskutiralo se o iskrivljenoj slici današnjeg društva koju nam društvene mreže “serviraju” te o prednostima i nedostacima njihova korištenja. Cilj aktivnosti bio je osvijestiti kod sudionika kako korištenje društvenih mreža ima niz benefita za pojedinca, ali da je važno znati primijetiti negativne posljedice prekomjernog korištenja.

U drugom dijelu radionice sudionicima su predstavljeni pojmovi FOMO (“fear of missing out” - strah od propuštanja) i JOMO (“joy of missing out” - radost propuštanja). Diskutiralo se o povezanosti i popularizaciji pojmova s porastom korištenja društvenih mreža te njihovom značajnom utjecaju na mentalno zdravlje. Za kraj je sa sudionicima provedena kratka mindfulness vježba kako bi se potaklo usmjeravanje fokusa na sadašnji trenutak, prihvaćanjem i obraćanjem pažnje na senzacije, misli i osjećaje u sadašnjem trenutku bez prosuđivanja.

Korisnici Kuće za mlade su pozitivnom povratnom informacijom i zadovoljstvom provedenom radionicom potvrdili želju za nastavkom ovoga ciklusa, što potkrepljuje i izjava Krešimira, studenta filozofije i teologije: “Radionica o utjecaju društvenih mreža na mentalno zdravlje pokazala se zanimljivom i korisnom. U različitosti mišljenja osvijestili smo pozitivne i negativne strane popularnih mreža i kako ih ispravnije koristiti. U prilikama današnjega vremena komunikacija se najčešće odvija porukama, a emocije se izražavaju raznim smajlićima i to je stvarnost koju mi mladi trebamo mijenjati neposrednom i prirodnom komunikacijom. Na ovoj smo radionici upravo komunicirajući spoznali da smo na taj način više ljudi u tehniziranom svijetu koji svima nameće razne životne stilove, pa i u komunikaciji.”