»MALA LJEKARNA« – DUHOVNA RADIONICA U EMAUSU

14.9.2021.

Caritas, svjestan da djeci o kojoj skrbi, jednako mora osigurati i duhovni rast i razvoj, u nedjelju 12. rujna organizirao je duhovnu radionicu, koju je vodila odgajateljica-teologinja Mara Ivančić, Caritasova zaposlenica u Kući Emaus.


Radionica se oslanjala na hagioterapijski pristup u radu i suživotu s djecom i mladima, kroz koji su korisnici pozvani na svakodnevno promišljanje o temeljnim istinama o sebi.

U ovoj neobičnoj 'ljekarni' svatko je pronašao ponešto za sebe, a svoj izbor pokušao je promišljati i zabilježiti. U konačnici nastao je i zajednički plakat pozitivnih misli koji će mlade iz Kuće Emaus jačati do neke iduće duhovne radionice.