Skrb za žrtve obiteljskog nasilja

Usluga smještaja žrtvama obiteljskog nasilja izvan vlastite obitelji. Korisnicima osiguravamo pomoć i sigurnost u kriznoj situaciji eskalacije nasilja u obitelji i zaštitu od takvog ponašanja, zadovoljavanje životnih potreba: stanovanje, prehranu,


Kuća za žrtve obiteljskog nasilja, PP 64, 10000 ZAGREB
telefon: 01 366 8824
voditeljica: 099 2391 614
e-mail: sigurna.kuca@czn.hr, czn@czn.hr

Kuća je započela s radom u ožujku 2008. godine. Kapacitet kuće je 19 korisnika.

Pružamo uslugu smještanja žrtvama obiteljskog nasilja izvan vlastite obitelji.
Korisnicima osiguravamo pomoć i sigurnost u kriznoj situaciji eskalacije nasilja u
obitelji i zaštitu od takvog ponašanja, zadovoljavanje životnih potreba: stanovanje, prehranu,
održavanje osobne higijene, odijevanje i zdravstvenu skrb, stručnu psihosocijalnu pomoć i podršku, savjetovanje, individualni i grupni rad, pomoć pri odgoju djece, duhovnu i vjersku skrb.
Korisnici se smještaju rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Aktivnosti u kući
- edukativne i kreativne radionice za žene i djecu
- obilježavanje važnijih datuma, blagdana i
rođendana korisnika
- dječje igraonice, društvene igre

Aktivnosti izvan Kuće:
- sportske aktivnosti
- izleti, ljetovanja, zimovanja
- posjeti kulturnim priredbama
- uključivanje u ostale aktivnosti primjerene uzrastu
i interesima korisnika

Djelatnici: socijalni radnik, psiholog, obiteljski savjetnik, tehničko osoblje

Promijeni njihov svijet. Promijeni svoj. Ovo mijenja sve.