Kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi - Kuća Emaus, Dubec

Skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja.


Kuća Emaus
Dubečka cesta 83
10000 Zagreb

Voditelj kuće: 099 2391 611
Kućni mobitel: 099 2391 609
Kućni telefon: 01 29 24 060

E-mail: kuca.dubec@czn.hr

Kuća je počela s radom u rujnu 2007. godine. Kapacitet kuće je 16 korisnika.

Djelatnost: Skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja.

Djelatnici: voditelj Kuće, socijalni radnik, psiholog, vanjski suradnik-psihijatar, odgojitelji, tehničko osoblje