Kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi - Kuća Emaus, Dubec

Skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja.

“Kuća Emaus”, Dubečka cesta 83, 10000 Zagreb
telefon: 01 29 24 060
voditelj: 099 2391 611
kućni mobitel: 099 2391 609
e-mail: kuca.dubec@czn.hr

Kuća je počela s radom u rujnu 2007. godine. Kapacitet kuće je 16 korisnika.
Djelatnost: Skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja.
Djelatnici: voditelj Kuće, socijalni radnik, psiholog, vanjski suradnik-psihijatar, odgojitelji, tehničko osoblje

Promijeni njihov svijet. Promijeni svoj. Ovo mijenja sve.