PROJEKT »UKLJUČI SE I TI! - U KARIJERNO SAVJETOVANJE, U RADIONICE, U TERAPIJU, U VOLONTIRANJE… «

Cilj projekta bio je unaprjeđenje socijalnih usluga za korisnike Prihvatilišta za beskućnike Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, radi njihovog lakšeg socijalnog uključivanja i integracije u društvenu zajednicu.


Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


P O D A T C I   O   P R O J E K T U

Izvor financiranja
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Naziv programa: Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina - Prioritetno područje 1. Trogodišnji programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike u lokalnoj zajednici

Naziv projekta: UKLJUČI SE I TI! - U KARIJERNO SAVJETOVANJE, U RADIONICE, U TERAPIJU, U VOLONTIRANJE…

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost projekta: 570.000,00 kn

Vrijeme provedbe projekta: 2016. - 2019.

O projektu:
 Cilj projekta je unaprjeđenje socijalnih usluga za korisnike Caritasovog Prihvatilišta za beskućnike, radi njihovog lakšeg socijalnog uključivanja i integracije u društvenu zajednicu.

Aktivnosti koje su se u okviru projekta provodile s korisnicima su: karijerno savjetovanje - priprema za osposobljavanje i zapošljavanje, predavanja djelatnika HZZ-a o potrebama na tržištu rada, mogućnostima doškolovanja/prekvalifikacija i zapošljavanja, radionice financijske pismenosti, radionice za razvoj socijalnih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba, volonterske aktivnosti u Caritasu i lokalnoj zajednici, aktivnosti slobodnog vremena - kreativne radionice i sportske aktivnosti te individualni savjetodavno-terapijski rad i psihosocijalna podrška psihijatra.


Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Zagreb - Podružnica Sesvete


TIJEK PROJEKTA

30. 11. 2018. - TREĆA GODINA PROGRAMA »UKLJUČI SE I TI!«
http://www.czn.hr/vijesti/treca-godina-programa-ukljuci-se-i-ti

01. 06. 2018. - FINANCIJSKO OPISMENJAVANJE BESKUĆNIKA
http://www.czn.hr/vijesti/financijsko-opismenjavanje-beskucnika

18. 03. 2018. - CARITAS - PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA I INTEGRACIJA BESKUĆNIKA
http://www.czn.hr/vijesti/caritas-psihosocijalna-podrska-i-integracija-beskucnika

16. 03. 2018. - INFORMATIVNO - EDUKATIVNI SKUP PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA I INTEGRACIJA BESKUĆNIKA KROZ PROGRAM „UKLJUČI SE I TI!“
http://www.czn.hr/vijesti/informativno-edukativni-skup-psihosocijalna-podrska-i-integracija-beskucnika-kroz-program-ukljuci-se-i-ti-2

09. 11. 2017. - TROGODIŠNJI PROGRAM »UKLJUČI SE I TI!«
http://www.czn.hr/vijesti/trogodisnji-program-ukljuci-se-i-ti

30. 03. 2017. - »UKLJUČI SE I TI!« - TROGODIŠNJI PROGRAM RESOCIJALIZACIJE I INTEGRACIJE BESKUĆNIKA
http://www.czn.hr/vijesti/-ukljuci-se-i-ti-trogodisnji-program-resocijalizacije-i-integracije-beskucnika