PROJEKT »SOCIJALNA KOŠARICA«

Cilj projekta je poboljšanje egzistencijalnih uvjeta života za socijalno ugrožene pojedince i obitelji s područja Grada Zagreba, pružanjem besplatne materijalne pomoći u prehrambenim artiklima i higijenskim potrepštinama.

Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.P O D A T C I   O   P R O J E K T U

Izvor financiranja: Grad Zagreb

Naziv Poziva: Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2020.

Naziv projekta: SOCIJALNA KOŠARICA

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost: 90.000,00 kn

Vrijeme provedbe: 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.

O projektu: Cilj projekta je poboljšanje egzistencijalnih uvjeta života za socijalno ugrožene pojedince i obitelji s područja Grada Zagreba, pružanjem besplatne materijalne pomoći u prehrambenim artiklima i higijenskim potrepštinama.

Specifični ciljevi:

• osigurati pomoć u naravi za 1.300 socijalno ugroženih pojedinaca i obitelji – nositelja prava i članova njihovih obitelji prosječno svaka dva mjeseca
• osigurati stručnu, savjetodavnu i informativnu pomoć korisnicima te njihovo upućivanje u druge institucije socijalne skrbi za ostvarivanje određenih prava
• pojačati unutarnju i vanjsku umreženost i suradnju različitih društvenih čimbenika na rješavanju uzroka i ublažavanju posljedica siromaštva
• pozitivno utjecati na odnose i komunikaciju unutar socijalno ugroženih obitelji kroz pruženu materijalnu i stručno-savjetodavnu pomoć.
• pružanjem konkretne pomoći ublažiti posljedice uzrokovane zdravstvenom i ekonomskom krizom
• preko društveno odgovornog ponašanja trgovačkih lanaca koji su glavni donatori prehrambenih artikala za socijalne košarice, utjecati na pojačanu socijalnu osjetljivost drugih organizacija prema socijalno najugroženijim građanima


Rezultati:

• obuhvaćeno 1.291 socijalno ugroženih pojedinaca ili obitelji na području Grada Zagreba
• podijeljeno je 8.198 paketa hrane i higijenskih potrepština u vrijednosti 2.000.930,00kn
• zadovoljene osnovne životne potrebe korisnika i članova njihovih obitelji i time povećana kvaliteta njihovih života
• pružena stručna, savjetodavna i informativna pomoć korisnicima
• nastavljena suradnja s volonterima uključenim u projekt
• poboljšana suradnja s postojećima i uključeni novi donatori


Projekt Socijalna košarica provodi se od 2014. godine.

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hr

»Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.«TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

...