PROJEKT »MALA ŠKOLA ODVAŽNOSTI«

Projektom će se kroz radionice osnaživanja roditeljske uloge žena žrtva obiteljskog nasilja, te jačanje samopouzdanja, asertivnosti i nenasilnog ponašanja kod njihove djece, utjecati na ponovno uspostavljanje stabilnijih i zdravijih obiteljskih veza.


Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.P O D A T C I   O   P R O J E K T U

Izvor financiranja: Zagrebačka županija

Naziv Poziva: Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja u 2020. godini

Naziv projekta: MALA ŠKOLA ODVAŽNOSTI

Nositelj projekta: Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 kn

Vrijeme provedbe projekta: 2020.

O projektu: Projektom će se kroz radionice osnaživanja roditeljske uloge žena žrtva obiteljskog nasilja, te jačanje samopouzdanja, asertivnosti i nenasilnog ponašanja kod njihove djece, utjecati na ponovno uspostavljanje stabilnijih i zdravijih obiteljskih veza. Stvaranje pozitivne slike o sebi te osvještavanje vlastitih kapaciteta žena žrtava nasilja, osigurat će njihov brži i kvalitetniji povratak u društvenu zajednicu.

Rezultati: Postignut je opći cilj projekta - osnaživanje obitelji (majki i djece) žrtava obiteljskog nasilja. Korisnice su bile motivirane i aktivno su sudjelovale na radionicama.

Ostvareni su specifični ciljevi:

- osnaživanjem žena žrtava obiteljskog nasilja i njihovih roditeljskih uloga podignuta je razina njihovih roditeljskih kompetencija, samopouzdanja te su usvojile nova znanja
- usvojene su nove psihosocijalne vještine za poticanje samopoštovanja, asertivnosti i nenasilne komunikacije kod djece
- evaluacija je pokazala da su se korisnicama radionice jako svidjele i da sve što su naučile na radionicama nastoje primijeniti u svome životu i u svojoj sredini.

Partneri na projektu: Udruga Amigdala, Zagreb

Za više informacija o projektu: projekti@czn.hrTIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

16. 09. 2020. - PROJEKT »MALA ŠKOLA ODVAŽNOSTI«
https://www.czn.hr/vijesti/projekt-mala-skola-odvaznosti